Wix Editor: קישור למקטעים באתר

זמן קריאה: 4 דקות
מקטעים משמשים כאבני בניין, והם עוזרים לייצר מבנה עבור תוכן האתר. אחרי שהוספתם והגדרתם את המקטעים, אתם יכולים לקשר ישירות אליהם כדי לספק לגולשים גישה מהירה וקלה למידע.
יש כמה דרכים לשתף מקטעים באתר; אפשר להוסיף אותם לתפריט, לקשר אליהם אלמנטים, וליצור כתובות URL ייחודיות למקטעים.
כאן תוכלו לקרוא עוד על:

הוספת מקטעים לתפריט

כדאי להוסיף מקטעים לתפריט כדי לעזור לגולשים לנווט באתר ולהפנות אותם לתוכן הנכון. 
הוספת מקטעים לתפריט האתר שימושית במיוחד באתרים בעלי עמוד בודד (one pager) עם הרבה מאוד מידע, כי הם מאפשרים לגולשים למצוא את מה שהם מחפשים מבלי שיצטרכו לגלול.

כדי להוסיף מקטע לתפריט:

 1. הקליקו על תפריט האתר ב-Editor.
 2. הקליקו על Manage Menu (ניהול תפריט).
 3. הקליקו על Add Menu Item / Add a menu item (הוספת פריט בתפריט) בחלק התחתון של החלונית.
 4. הוסיפו את המקטע:
  • (לתפריטים מתקדמים) בחרו ב-Section (מקטע) מהרשימה.
  • (לתפריטי אתר) הקליקו על Section or anchor (מקטע או עוגן).
 5. בחרו את העמוד שבו נמצא המקטע מהתפריט הנפתח.
 6. בחרו את המקטע הרלוונטי מהתפריט הנפתח.
 7. הקליקו על Done (סיום).
חלונית הלינקים. סמן העכבר נמצא מעל התפריט הנפתח ''Where on the page?' (איפה בעמוד).

הצגת מקטעים בתפריט עמוד פנימי

אתם יכולים להציג את כל המקטעים בתפריט צף בעמוד שלכם. תפריט עמוד פנימי מאפשר לגולשים להקליק על שם המקטע כדי לגשת לחלקים שונים בעמוד. התפריט מוצמד למסך, כך שהוא נשאר גלוי כשהגולשים גוללים מעלה ומטה. 

כדי להוסיף תפריט עמוד פנימי:

 1. הקליקו על Add Elements (הוספת אלמנטים) בצד שמאל של ה-Editor.
 2. הקליקו על Menu & Anchor (תפריט ועוגן).
 3. הקליקו על In-Page Menu (תפריט עמוד פנימי).
 4. גררו את התפריט שבחרתם לעמוד.
 5. (לא חובה) הקליקו על אייקו הנעיצה למסך  בתפריט העוגן כדי לשנות את המיקום שלו בעמוד.

קישור אלמנטים למקטעים

קשרו אלמנטים באתר למקטעים. כשהגולשים מקליקים על האלמנט באתר, הם מועברים ישירות לתוכן הרלוונטי. 

כדי לקשר אלמנט למקטע:

 1. הקליקו על האלמנט שממנו אתם רוצים להוסיף קישור.
 2. הקליקו על אייקון הלינק .
 3. הקליקו על Section or anchor (מקטע או עוגן) בצד שמאל.
 4. בחרו את העמוד שבו נמצא המקטע מהתפריט הנפתח.
 5. בחרו את המקטע הרלוונטי מהתפריט הנפתח.
 6. הקליקו על Done (סיום).

יצירה ושיתוף של URL ייחודי למקטעים

צרו כתובת URL ייחודית שאפשר לשתף בין פלטפורמות כדי להציג את המקטע. כשגולשים מקליקים על הלינק הם מועברים ישירות למקטע, כך שהם לא צריכים לגלול כדי למצוא מידע. 
בחרו את הסיומת של כתובת ה-URL כדי שהלינק ייראה כמו שאתם רוצים. אחרי שיצרתם כתובת URL ייחודית למקטע ופרסמתם את השינויים, אתם יכולים לצפות בתצוגה מקדימה ולהעתיק את הלינק כדי לשתף אותו במהירות.

כדי ליצור ולשתף URL של מקטע:

 1. עברו עם העכבר מעל המקטע הרלוונטי ב-Editor.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות .
 3. הקליקו על Section Settings (הגדרות מקטע).
 4. הקליקו על Section URL (כתובת מקטע).
 5. הכניסו את הסיומת שבחרתם תחת What's the URL suffix? (מה סיומת ה-URL?).
 6. לחצו על מקש ה-Enter במקלדת.
 7. פרסמו את השינויים באתר.
 1. (לא חובה) העתיקו או צפו בתצוגה מקדימה של כתובת ה-URL של המקטע:
  1. עברו עם העכבר מעל המקטע הרלוונטי ב-Editor.
  2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות .
  3. בחרו ב-Section Settings (הגדרות מקטע).
  4. הקליקו עלSection URL (כתובת מקטע).
  5. בחרו מה תרצו לעשות עם כתובת ה-URL:
   • Copy URL: העתיקו את הלינק ללוח של המכשיר שלכם כדי להדביק ולשתף אותו בצורה חיצונית.
   • Go to URL: פתחו את כתובת ה-URL ישירות כדי לראות איך היא נראית עבור הגולשים.
שימו לב:
 • האפשרות לשתף ולפתוח את כתובת ה-URL עובדת רק אם פרסמתם את האתר אחרי שהגדרתם את הלינק.
 • קישור מקטעים לאלמנטים באתר, או ההוספה שלהם לתפריט, לא יוצרת כתובת URL למקטע.