Wix Editor: עריכת פריטים ברפיטר

זמן קריאה: 2 דקות
אתם יכולים לערוך כל אחד מהפריטים ברכיב התוכן החוזר שלכם בכל זמן שתרצו. תוכלו לשנות את התמונה או לעדכן את הטקסט. 
חשוב:
לכל הפריטים הכלולים ברכיב התוכן החוזר יש אותו עיצוב ואותה פריסה. זה אומר שכל שינוי שתעשו בעיצוב של פריט מסוים ישפיע על כל יתר הפריטים ברכיב התוכן החוזר. (למשל, הוספת כפתור לפריט אחד תגרום להוספת כפתור לכל יתר הפריטים ברכיב התוכן החוזר.)

זה עזר לך?

|