Wix Editor: מחיקת חלונית קופצת (Lightbox)

זמן קריאה: 1 דקות
מחקו את החלונית הקופצת באתר שלכם כשכבר אין לכם צורך בה.

כדי למחוק את החלונית הקופצת:

  1. הקליקו עם הכפתור הימני של העכבר על החלונית הקופצת ב-Editor.
  2. הקליקו על Delete (מחיקה).
  3. הקליקו על Delete (מחיקה) לאישור.
טיפ:
אתם גם יכולים למחוק את החלונית הקופצת דרך סרגל הכלים של ה-Editor או חלונית ה-Menus & Pages (תפריטים ועמודים).

זה עזר לך?

|