Wix Editor: יצירת עמודים בלעדיים לחברי האתר

זמן קריאה: 2 דקות
צרו עמודים הזמינים רק לחברי האתר שלכם לאחר זיהוי (Log-in). בחרו בין הצגת עמוד לכל חברי האתר או רק לחברי אתר מסוימים עם תפקידים או מנויים לתכניות תשלום מסוימות. 
שימו לב:
וודאו שהוספתם Member's Area (אזור חברי האתר) לאתר שלכם לפני יצירת העמודים שמיועדים להם.

ליצירת עמודים בלעדיים לחברי האתר:

 1. הקליקו על תפריטים ועמודים בצד השמאלי של ה-Editor.
 2. עברו עם העכבר מעל העמוד הרלוונטי והקליקו על אייקון הפעולות הנוספות .
 3. הקליקו על Settings (הגדרות)
 4. הקליקו על הטאב Permissions (הרשאות).
 5. בחרו ב-Members only (חברי האתר בלבד)
 6. בחרו את חברי האתר שיכולים לגשת לעמוד:
  • All members (כל חברי האתר) כל חברי האתר שהתחברו יוכלו לגשת לעמוד הזה.
  • Only selected members or paying customers (רק חברי אתר נבחרים או חברי אתר משלמים) הגבלת העמוד למשתמשים רשומים נבחרים. באפשרותכם להגביל את העמוד הזה עבור:
   • Selected members (חברי אתר נבחרים) חברי אתר נבחרים בעלי תפקיד: מסוים:
    1. הקליקו על האייקון עריכה שמתחת ל-Select from your Member Roles (בחירה מתוך תפקידי חברי האתר שלכם).
    2. בחרו בתפקידים שיקבלו גישה לעמוד הזה.
    3. הקליקו על Apply (אישור והפעלה)
   • Paying customers: (חברי אתר משלמים) חברי אתר שרכשו תכנית תשלום: כלשהי:
    1. הקליקו על האייקון עריכה (עריכה) שמתחת ל-Select from your Pricing Plans. (בחירה מתוך התוכניות בתשלום שלכם)
    2. בחרו בתכניות שיאפשרו גישה לעמוד הזה.
    3. הקליקו על Apply (אישור והפעלה)
טיפ:
הקליקו על Manage Site Members (ניהול חברי האתר) בתחתית כדי לראות את חברי האתר שלכם ולנהל הגדרות כמו הרשאות, תגים ופרטי קשר. 
חלונית ההרשאות עבור עמוד ב-Editor.
מה השלב הבא?
פתחו אזור מיוחד לחברי האתר באתר שלכם ב-Spaces by Wix, כדי שחברי האתר שלכם יוכלו לגלוש באתר גם בדרכים. מתחילים כאן

זה עזר לך?

|