Wix Editor: טיפים לעבודה עם Hover Box (תיבה אינטראקטיבית)

זמן קריאה: 2 דקות
שימו לב:
קיבוץ של אלמנטים שהוספתם לתיבה אינטראקטיבית יעביר אותם לתצוגה רגילה.

זה עזר לך?

|