Wix Editor: התחברות והתנתקות מעמוד מוגן

זמן קריאה: 1 דקות
עמודים שמוגנים בסיסמה: עמוד שמוגן בסיסמה מצריך סיסמה, שהגולשים צריכים להכניס. הם לא נדרשים להתחבר לחשבון. לכן, גם אין אפשרות להתנתק.
אם הגולשים רוצים להכניס מחדש את הסיסמה, הם צריכים לנקות את הקאש של הדפדפן כדי להסיר את הסיסמה מהזיכרון. בפעם הבאה שהם ינסו לגשת לעמוד, הם יצטרכו להכניס את הסיסמה מחדש. 
טיפ:
אם העמוד מוגן לחברים בלבד, כפתור ההרשמה / התחברות הופך לכפתור התנתקות. זה מאפשר לגולשים להתנתק מהעמודים לחברים בלבד.

זה עזר לך?

|