התאמה אישית של סרגל החיפוש באתר

זמן קריאה: 4 דקות
סרגל החיפוש של Wix Site Search מאפשר לגולשים לחפש כל דבר באתר שלכם. תוצאות החיפוש מוצגות ברשימה, כך שהגולשים יכולים למצוא בקלות את מה שהם מחפשים.
צילום מסך של סרגל החיפוש באתר חי של Wix
אפשר להתאים את הפריסה והעיצוב של סרגל החיפוש לעיצוב האתר שלכם.
בעמוד המידע הזה תוכלו לקרוא:

עריכת ההגדרות של סרגל החיפוש

יש לכם אפשרות לערוך את הטקסט שומר-המקום (פלייסהולדר) שמופיע בסרגל החיפוש שלכם ואת הצעות החיפוש. 

כדי לערוך את ההגדרות של סרגל החיפוש:

 1. הקליקו על סרגל החיפוש ב-Editor.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות).
 3. בחרו את ההגדרות הרצויות:
  • Placeholder text (טקסט שומר מקום): הוסיפו את הטקסט הקצר שיוצג כשסרגל החיפוש ריק.
   הערה: הטקסט הזה נעלם ברגע שמתחילים להקליד משהו בסרגל החיפוש.
  • Result Suggestions (הצעות החיפוש): אתם יכולים להפעיל או להשבית את הצעות החיפוש המוצגות כשהמשתמש מתחיל להקליד משהו.
  • Trending Items (פריטים פופולריים): בחרו אם להציג את הפריטים הפופולריים לפני שהמשתמש מתחיל להקליד.
   הערה: אפשר להציג את הפריטים הפופולריים רק אם הופעלה אפשרות הצעות החיפוש. 
צילום מסך של חלונית ההגדרות של סרגל החיפוש ב-Editor

שינוי הפריסה של סרגל החיפוש

הגדירו את הפריסה, היישור והריווח של סרגל החיפוש דרך החלונית Layouts (פריסות).

כדי לשנות את הפריסה של סרגל החיפוש:

 1. הקליקו על סרגל החיפוש ב-Editor.
 2. הקליקו על אייקון הפריסות .
 3. ערכו את אפשרויות הפריסה:
  • Choose a layout (בחירת פריסה): בחרו סגנון עבור סרגל החיפוש.
  • Icon alignment (יישור הסמל): בחרו איפה למקם את סמל החיפוש.
  • Text alignment (יישור הטקסט): בחרו את מיקום הטקסט.
  • Text spacing (ריווח הטקסט): הגדירו את הרווח בין השוליים של סרגל החיפוש לבין הטקסט.
  • Icon spacing (ריווח הסמל): הגדירו את גודל אזור הסמל.
צילום מסך של הגדרות חלונית הפריסה של סרגל החיפוש ב-Wix Editor
שימו לב:
האפשרויות הזמינות תלויות בפריסה שתבחרו.

עריכת העיצוב של סרגל החיפוש

התאימו אישית את העיצוב של סרגל החיפוש למצבים השונים:
 • Regular: (רגיל) כשהסרגל אינו בשימוש.
 • Hover: (מעבר עם העכבר) כשהגולשים עוברים עם העכבר מעל סרגל החיפוש.
 • Focus (מיקוד): אחרי שהגולשים מקליקים על הסרגל.

כדי לערוך את העיצוב של סרגל החיפוש:

 1. הקליקו על סרגל החיפוש ב-Editor.
 2. הקליקו על אייקון העיצוב .
 3. בחרו עיצוב מוכן.
 4. הקליקו על Customize Design (התאמה אישית של העיצוב) כדי להמשיך ולערוך את העיצוב.
  1. הקליקו על טאב כדי לבחור איזה מצב אתם רוצים להתאים אישית: Regular (רגיל), Hover (מעבר עם עכבר) או Focus (מיקוד).
  2. התאימו אישית את המצב באמצעות האפשרויות:
   • Fill Color & Opacity (צבע מילוי ושקיפות): שנו את צבעי הרקע של הסרגל ואת צבע הסמל:
    • Input Field Background (רקע שדה הקלט): הקליקו על תיבת הצבעים כדי לבחור את צבע הרקע של שדה הקלט, וגררו את הסליידר כדי להגדיל או להקטין את רמת השקיפות.
    • Button Background (רקע הכפתור): הקליקו על תיבת הצבעים כדי לבחור את צבע הרקע של סמל החיפוש, וגררו את הסליידר כדי להגדיל או להקטין את רמת השקיפות.
    • Button Icon (סמל הכפתור): הקליקו על תיבת הצבעים כדי לבחור את הצבע של סמל החיפוש, וגררו את הסליידר כדי להגדיל או להקטין את רמת השקיפות.
   • Border (מסגרת): הוסיפו מסגרת לסרגל והתאימו אותה אישית:
    • Opacity & Color (שקיפות וצבע): הקליקו על תיבת הצבעים כדי לבחור את צבע המסגרת וגררו את הסליידר כדי להגדיל או להקטין את השקיפות.
    • Border Style (סגנון המסגרת): בחרו את סגנון המסגרת ובאילו צדדים היא תופיע.
    • Width (רוחב): גררו את הסליידר כדי לשנות את עובי המסגרת.
   • Corners (פינות): עגלו את פינות הסרגל:
    • הזינו ערך לפינה מסוימת, או הקליקו על סמל המנעול ושנו את כל הערכים יחד.
   • Shadow: (צל) הוסיפו צל לסרגל:
    1. הקליקו על המתג Enable Shadow (הפעלת צל) כדי להוסיף הצללה.
    2. ערכו את הצל באמצעות האפשרויות הבאות:
     • Angle: (זווית) בחרו את זווית הצל.
     • Distance (מרחק): גררו את הסליידר כדי להרחיק או לקרב את הצל.
     • Size (גודל): גררו את הסליידר כדי להגדיל או להקטין את הצל.
     • Blur (טשטוש): גררו את הסליידר כדי להגדיל או להקטין את רמת טשטוש הצל.
     • Opacity & Color (שקיפות וצבע): הקליקו על תיבת הצבעים כדי לבחור את צבע המסגרת, וגררו את הסליידר כדי להגדיל או להקטין את רמת השקיפות.
   • Text: (טקסט) עצבו את הטקסט שמופיע בסרגל:
    • Placeholder color: (צבע הטקסט שומר המקום) הקליקו על תיבת הצבעים כדי לבחור את הצבע של הטקסט הזמני וגררו את פס ההזזה כדי להגדיל או להקטין את השקיפות.
    • Color: (צבע) הקליקו על תיבת הצבעים כדי לבחור את צבע הטקסט שהגולשים יקלידו.
    • Theme: (ערכת נושא) הקליקו על התפריט הנפתח ובחרו את ערכת הנושא של הטקסט.
    • Font: (פונט) הקליקו על התפריט הנפתח ובחרו את פונט הטקסט.
    • Font size: (גודל פונט) גררו את פס ההזזה כדי לקבוע את גודל הטקסט.
    • Bold/Italics: (מודגש/נטוי) הקליקו על האפשרויות כדי לעצב את הטקסט.
צילום מסך של חלונית העיצוב של סרגל החיפוש של אתר Wix ב-Wix Editor

זה עזר לך?

|