Wix Editor: התאמה אישית של נתיב הברקדקראמבז (Breadcrumbs)

זמן קריאה: 3 דקות
אחרי שהוספתם והגדרתם את נתיב הברדקראמבז, תוכלו להתאים אותו אישית כדי להפוך אותו לשלכם ולהתאים אותו למראה ולערכת הנושא של האתר. 
בחרו הגדרות מוכנות מראש, שנו את הפריסה והתאימו את העיצוב כדי לעודד את הגולשים להמשיך להקליק ולחקור את האתר שלכם.
כאן תוכלו לקרוא עוד על:
חשוב:
אתם צריכים להפעיל את Velo Dev Mode באתר כדי להוסיף ולהתאים אישית את נתיב הברדקראמבז. Velo מאפשרת לכם להשתמש בקוד באתר שלכם כדי ליצור אפשרויות ואינטראקציות מותאמות אישית. לפרטים נוספים על Velo

שינוי הפריסה של נתיב הברדקראמבז

שנו את הפריסה של נתיב הברדקראמבז כך שיתאים ליישור של האתר. אתם יכולים לשנות הגדרות כמו המפרידים, המרווחים וכיוון הפריטים. 

כדי לשנות את הפריסה של הנתיב:

 1. הקליקו על אלמנט הברדקראמבז ב-Editor.
 2. הקליקו על אייקון הפריסה .
 3. שנו את הפריסה בעזרת האפשרויות הזמינות:
  • How are overflow items displayed?: בחרו איך להציג פריטים שלא מתאימים לתוך הנתיב:
   • Show all items: (הצגת כל הפריטים) אם הפריטים לא מתאימים, יווצר על הנתיב קו נוסף.
   • Collapse items: (פריטים מתקפלים) הפריטים מוצגים בשורה אחת בלבד. אם הם לא מתאימים, חלק מהטקסט יושמט.
  • Separators: הפעילו את מתג ההפעלה כדי להציג מפרידים בין פריטים בנתיב, ואז בחרו את האייקון שבו אתם רוצים להשתמש: V-shape או Backslash
  • Vertical spacing: גררו את פס ההזזה כדי לשנות את המרווח מעל ומתחת לפריטים.
  • Horizontal spacing: גררו את פס ההזזה כדי לשנות את המרווח בין הפריטים. 
  • Align items: בחרו את אופן היישור של הפריטים: Right (לימין), Center (למרכז), או Left (שמאלה).
  • Display breadcrumbs from: בחרו את הכיוון שבו הפריטים יופיעו: Right to Left (מימין לשמאל) או Left to Right (משמאל לימין). 
חלונית הפריסה של נתיב הברדקראמבז. סמן העכבר נמצא מעל פס הזזה של מרווח.

עיצוב נתיב הברדקראמבז

בחרו הגדרות מוכנות נוספות לנתיב מהאפשרויות הזמינות, או התאימו אותו עוד כדי ליצור דרך נקייה ומתוחכמת להציג את ההיררכיה של העמודים שלכם לגולשים. שנו את המראה של הנתיב כולו בעזרת הגדרות כמו מרווח, גודל וצבע.

כדי להתאים אישית את העיצוב:

 1. הקליקו על אלמנט הברדקראמבז ב-Editor.
 2. הקליקו על אייקון העיצוב .
 3. הקליקו על Customize Design (התאמה אישית של העיצוב).
 4. בחרו את מה שאתם רוצים לעצב מהתפריט הנפתח:
חלונית העיצוב של נתיב הברקראמבז. האפשרות Items (פריטים) פתוחה.

זה עזר לך?

|