Wix Editor: הצגה והסתרה של עוגנים בתפריט העוגנים

זמן קריאה: 1 דקות

כדי לבחור את העוגנים שיופיע בתפריט העוגנים:

  1. הקליקו על תפריט העוגנים ב-Editor.
  2. הקליקו על Manage Menu (ניהול התפריט). 
  3. סמנו או בטלו את הסימון בתיבה ליד העוגן שאתם רוצים להציג או להסתיר מתפריט העוגנים.שימו לב: לפחות עוגן אחד חייב להיות מסומן כדי שהתפריט יופיע.
  4. הקליקו על Add a new anchor כדי להוסיף עוגן חדש באתר.

זה עזר לך?

|