Wix Editor: הסבר על סרגלים וקווי יישור

זמן קריאה: 2 דקות
סרגלים הם קווים שמופיעים לאורך הצד והחלק העליון של ה-Editor, שבהם אפשר להשתמש כדי למקם אלמנטים. אתם יכולים גם להוסיף לסרגלים קווי קווים עזר, כדי להוסיף דיוק וסימטריה לתוכן האתר. השתמשו בסרגלים ובקווים מנחים ב-Editor כדי ליישר מידע ואלמנטים בצורה מדויקת.

אזנו את תוכן האתר באמצעות סרגלים

ל-Editor יש סרגלים אנכיים ואופקיים שמופיעים בחלק העליון ובחלק הימני של המסך. הסרגלים האלה מאפשרים למקם אלמנטים בעמוד בצורה מדויקת, מכיוון שאתם יכולים למקם אותם במיקומים ספציפיים (פיקסלים) ב-Editor. איך להציג סרגלים ב-Editor
תקריב של אתר ב-Editor. הסרגלים האופקיים והאנכיים מודגשים.

מקמו אלמנטים בצורה מדויקת באמצעות קווים מנחים

קווים מנחים עוזרים להבטיח שהאלמנטים שלכם יהיו בדיוק במיקום שאתם רוצים באתר. אלו סמני מיקום אישיים שאתם מוסיפים לסרגלים, כך שאתם יכולים להשתמש בהם כדי לבנות וליישר את האלמנטים בצורה מדויקת. 
בנוסף, האלמנטים נצמדים אוטומטית לקווים המנחים בזמן שאתם מעבירים אותם או משנים את הגודל שלהם, כדי שיהיה קל יותר לשנות את מיקום התוכן בעמוד. לפרטים נוספים על הוספת קווים מנחים לסרגלים
קובץ גיף שמראה קווים מנחים מתווספים לסרגלים ב-Editor.

שאלות נפוצות