Wix Editor: הוספת פריט חדש לתפריט של האתר

זמן קריאה: 5 דקות
תפריט האתר הוא התפריט הראשי של האתר ומאפשר לגולשים לנווט בו. הוסיפו מגוון פריטים לתפריט כדי להבטיח שהגולשים שלכם יוכלו להגיע לכל המידע והתכנים שהם צריכים.
כאן תוכלו לקרוא על:

הוספת עמוד חדש באתר

כשאתם מוסיפים עמוד חדש לאתר שלכם, אוטומטית נוסף פריט חדש לתפריט האתר ומקבל את שם העמוד. אתם יכולים להוסיף עמוד חדש לאתר שלכם מהחלונית Menus & Pages (תפריטים ועמודים).

כדי להוסיף עמוד חדש לתפריט:

 1. הקליקו על תפריטים ועמודים בצד השמאלי של ה-Editor.
 2. הקליקו על Add Page (הוספת עמוד) בתחתית החלונית.
 3. בחרו את תבנית העמוד מתוך האפשרויות.
 4. הכניסו את שם העמוד החדש.
 5. הקליקו על Done (סיום).
חלונית Add Page בעורך Wix.

אתם יכולים להוסיף לינקים לתפריט האתר, למשל כתובת מייל, מסמך או URL חיצוני. הלינק נראה כמו פריט רגיל בתפריט האתר, אבל כשהגולשים מקליקים עליו הלינק נפתח.

כדי להוסיף לינק לתפריט:

 1. הקליקו על תפריטים ועמודים בצד השמאלי של ה-Editor.
 2. הקליקו על האייקון הוספת לינק. בחלק התחתון של החלונית.
 3. בחרו את סוג הקישור והקלידו את פרטי הקישור. 
 4. בחרו אם הלינק שלכם ייפתח בחלון חדש או בחלון הזה. 
 5. הקליקו על Done (סיום).
 6. הכניסו את השם של פריט התפריט.
אתר עם פריט בתפריט שכותרתו 'Send an email' מודגש.

הוספת תפריט נפתח של עמוד משנה

גררו ושחררו פריטים בתפריט מתחת לפריטים אחרים כדי ליצור תפריט עמוד משנה (נפתח) באתר שלכם. בהקלקה על הפריט הראשון של התפריט הנפתח, יופיע התפריט הנפתח.

כדי להוסיף תפריט נפתח:

 1. הקליקו על תפריטים ועמודים בצד השמאלי של ה-Editor.
 2. הקליקו על הפריט שאתם רוצים שיהיה עמוד משנה.
 3. הקליקו על האייקון של אפשרויות נוספות .
 4. הקליקו Subpage (עמוד משנה)

תפריט באתר Wix עם תפריט נפתח.

הוספת תיקיית תפריט

תיקיית תפריט היא עמוד משנה של התפריט שבו אי אפשר להקליק על הפריטים שנמצאים בראש התפריט.
לדוגמה, אתם יכולים ליצור תיקיית תפריטים ולקרוא לה "שירותים" ולהוסיף לה עמודי משנה בשם "ייעוץ" ו"מפגשי הדרכה". המילה "שירותים" שבתפריט לא ניתנת להקלקה, אבל כשהגולשים עוברים עליה עם העכבר הם יכולים לראות את עמודי המשנה ולהקליק עליהם.

כדי להוסיף תיקיית תפריט:

 1. הקליקו על תפריטים ועמודים בצד השמאלי של ה-Editor.
 2. הקליקו על אייקון הוספת התיקייה בתחתית.
 3. תנו שם לתיקייה והקליקו על Done (סיום). הטקסט הזה יוצג בתפריט של האתר.
 4. צרו את עמודי המשנה הרצויים לתיקייה:
  1. הקליקו על עמוד שאתם רוצים להפוך לעמוד משנה.
  2. גררו אותו והציבו אותו מתחת לעמוד של התיקייה.
מעבר עם העכבר מעל תיקיית תפריטים כדי להציג את עמודי המשנה שלה.

הוספת מקטע

מקטעים (Sections) הם דרך נהדרת לחלק ולסדר את תוכן העמוד. צרו קישור בין מקטע לתפריט שלכם, כדי שהגולשים יוכלו להגיע אליו בקליק אחד. לפרטים נוספים על מקטעים

כדי להוסיף מקטע לתפריט האתר:

 1. הקליקו על תפריטים ועמודים בצד השמאלי של ה-Editor.
 2. הקליקו על הוספת לינק בתחתית סרגל העמודים.
 3. הקליקו על Section or Anchor (מקטע או עוגן).
 4. בחרו את העמוד שבו מופיע המקטע מהתפריט הנפתח.
 5. בחרו במקטע מתוך התפריט הנפתח.
 6. הקליקו על Done (סיום).
אתר Wix שמראה עמוד שחולק למקטעים.

זה עזר לך?

|