Wix Editor: הוספת כפתור הרשתות החברתיות LINE לאתר

זמן קריאה: 1 דקות
LINE היא אפליקציה חברתית שמאפשרת למשתמשים לבצע שיחות ווידאו ושיחות קוליות, לשלוח הודעות פרטיות או קבוצתיות ועוד. הוסיפו כפתור שיתוף חברתי של LINE לאתר כדי לאפשר לגולשים לשתף עמודים ברשת ה-LINE שלהם.
שימו לב:
כל כפתור לשיתוף חברתי ב-LINE שקיים באתר משתף את אותו עמוד שבו הוא נמצא.

כדי להוסיף כפתור רשתות חברתיות של LINE:

  1. הקליקו על Add (הוספה) בצד שמאל של ה-Editor.
  2. הקליקו על Social (רשתות חברתיות).
  3. הקליקו על LINE.
  4. גררו את כפתור ה-LINE על גבי העמוד.
השלב הבא:
הקליקו על אייקון הפריסה כדי לשנות את הפריסה של הכפתור.