Wix Editor: הוספה של תיקייה לתפריט או מחיקה של תיקייה ממנו

זמן קריאה: 3 דקות
צרו תפריט של עמודי משנה שאי אפשר להקליק עליו. התפריט הזה יבהיר לגולשים אילו עמודים שייכים לאותן קטגוריות. 

מידע על תיקיות

תיקייה היא פריט שאפשר להקליק עליו בתפריט. כשעוברים עליה עם העכבר מוצג תפריט נפתח עם עמודי משנה. 
בעמוד שמוצג בדוגמה יש תיקייה שנקראת Services (שירותים). עמודי המשנה בתיקייה הזאת נקראים Nails (ציפורניים) ו-Makeup (איפור). Services היא אפשרות בתפריט שלא ניתן להקליק עליה, אבל כשמעבירים עליה את העכבר מוצגים עמודי המשנה:

הוספת תיקייה

השתמשו בתיקיות כדי לספק לגולשים אפשרות מסודרת לניווט באתר.

כדי להוסיף תיקייה:

 1. הקליקו על Menus & Pages (תפריטים ועמודים) בצד השמאלי של ה-Editor.
 2. הקליקו על אייקון הוספת התיקייה בתחתית.
 3. תנו שם לתיקייה והקליקו על Done (סיום). הטקסט הזה יוצג בתפריט של האתר.
 4. צרו את עמודי המשנה הרצויים לתיקייה:
  1. הקליקו על עמוד שאתם רוצים להפוך לעמוד משנה.
  2. גררו אותו והציבו אותו מתחת לעמוד של התיקייה.

מחיקת תיקייה

אתם יכולים לשנות את הסדר של תפריטים ועמודים מתי שתרצו. אם כבר אין צורך בתיקייה מסוימת, מחקו אותה.

כדי למחוק תיקייה:

 1. הקליקו על Menus & Pages (תפריטים ועמודים) בצד השמאלי של ה-Editor.
 2. הקליקו על העמוד הרלוונטי.
 3. הקליקו על האייקון להצגת אפשרויות נוספות .
 4. הקליקו על מחיקה .
הערה: מחיקה של תיקיית תפריט תמחק רק את הפריט עצמו, לא העמודים שמוצגים בתפריט הנפתח שמשויך אליו.
שימו לב:
 • עיינו בתצוגה המקדימה של האתר כדי לבדוק איך התיקייה תראה לגולשים.
 • אי אפשר להוסיף תיקייה כתת-תפריט (כלומר עוד תפריט תחת תיקיית תפריט).
 • אי אפשר להשתמש באפשרות עיצוב תפריט מרחף לעיצוב של תיקיות תפריט.

זה עזר לך?

|