Wix Editor: הוספה וניהול של רפיטר (lists & Grids)

זמן קריאה: 4 דקות
רפיטר (Repeater) הוא רשימה של פריטים בעלי עיצוב ופריסה זהים, אך תוכן שונה שתוכלו להתאים אישית לכל פריט (למשל טקסט, תמונות). רכיבי תוכן חוזרים מאפשרים לארגן ולהציג סוגים שונים של מידע כמו אירועים, חדשות ושירותים שונים.

למדו איך אפשר:


הוספה והגדרה של רכיבי תוכן חוזר (ריפיטרים)

 1. הקליקו על אייקון ההוספה בצד שמאל של ה-Editor.
 2. הקליקו על List (רשימה).
 3. הקליקו על תבנית כדי להוסיף או לגרור אותה למיקום הרלוונטי באתר שלכם.
 4. הגדירו את התוכן ברכיב התוכן החוזר.
  1. בחרו את רכיב התוכן החוזר ב-Editor.
  2. הקליקו על Manage Items (ניהול פריטים).
  3. בצעו את הפעולות הבאות:
   • הקליקו על Duplicate Item (הכפלת פריט) כדי להוסיף פריטים נוספים לרשימה.
   • הקליקו וגררו פריטים כדי לסדר מחדש את הרשימה.
   • עברו עם העכבר מעל הפריט בתפריט המשנה והקליקו על אייקון הפעולות הנוספות כדי למחוק או לשכפל אותו.
שימו לב:
האפליקציה הישנה של List Builder אינה נתמכת יותר והוחלפה ברפיטר (Repeater). אם הוספתם רשימה לאתר שלכם באמצעות האפליקציה, העתיקו את התוכן לרפיטר. 

הוספת תוכן לפריטים

לכל הפריטים ברכיב התוכן החוזר יש את אותו העיצוב. תוכלו להתאים אישית את האלמנטים בתוך הפריט כמו הטקסט והתמונות, אך העיצוב תמיד יישאר אותו דבר.
לדוגמה, תוכלו שנות את הטקסט בכפתור כך שיהיה שונה עבור כל פריט, אך אם תזיזו את הכפתור למיקום אחר בתוך הפריט, הוא יזיז את הכפתור באותו אופן בכל הפריטים.
כאשר אתם מוסיפים אלמנט לרפיטר, הוא מתווסף אוטומטית לכל פריט כדי שהעיצוב יהיה עקבי. הפריטים משנים גודל בהתאם לתוכן שבתוכם.
כדי להוסיף אלמנט לפריטים, גררו ושחררו את האלמנט מחלונית ההוספה לפריט:
שימו לב:
ישנם אלמנטים שלא ניתן לחבר לרפיטר. לפרטים נוספים

הוספת עוד פריטים לרפיטר

תוכלו להוסיף כמה פריטים שתצטרכו לרכיב תוכן החוזר שלכם. 

להוספת פריט:

 1. בחרו את רכיב התוכן החוזר ב-Editor.
 2. הקליקו על Manage Items (ניהול פריטים).
 3. הקליקו על Duplicate Item בתחתית.
 4. ערכו את הפריט החדש כרצונכם.

שינוי הפריסה של רפיטר

התאימו את היישור, הכיוון והמרווח של פריטי רכיב התוכן החוזר.

כדי לשנות את הפריסה:

 1. בחרו את רכיב התוכן החוזר ב-Editor.
 2. הקליקו על אייקון הפריסה .
 3. בצעו את הפעולות הבאות כדי לשנות את הפריסה:
  • בחרו יישור: שמאל, מרכז, ימין או יישור לצדדים.
  • השתמשו בסרגל הגלילה כדי להתאים את המרווח בין הפריטים.
  • בחרו אם להציג פריטים משמאל לימין או מימין לשמאל. 

עיצוב פריטי רפיטר

תוכלו לשנות את העיצוב של כל פריט בודד (למשל, תמונה, תיבת טקסט, כפתור וכו'). כל שינוי עיצוב שאתם מבצעים בפריט אחד משפיע על האחרים. לדוגמה, שינוי צבע הכפתור בפריט אחד משנה את הצבע לשאר הפריטים.
כדי לשנות את העיצוב של האלמנט, בחרו אותו והקליקו על אייקון העיצוב .

חיבור רפיטר לאוסף הנתונים

באמצעות רפיטר תוכלו להציג תוכן מאוספי הנתונים. תצטרכו לחבר את רפיטר לאוסף ואז לחבר כל פריט לשדה הרלוונטי באוסף. לפרטים נוספים

בעיות ביישור ברכיבי תוכן חוזר

לפעמים יכול להיות שתשימו לב לבעיות ביישור ברפיטר
הגודל של רכיב התוכן החוזר מבוסס על התוכן שבפריט. לדוגמה, אם פריט מסוים ברפיטר מכיל יותר שורות של טקסט משאר הפריטים, היישור יושפע.
מומלץ לוודא שכל התיבות מכילות את אותה כמות של שורות טקסט כדי למנוע בעיות ביישור. אם אתם רוצים להוסיף עוד טקסט לתיבה, פשוט לחצו על Enter במקלדת כדי להוסיף שורות ריקות.

זה עזר לך?

|