Wix Editor: האפשרות 'Save Theme' לא מופיעה בהגדרות הטקסט

זמן קריאה: 1 דקות
לפעמים, כשאתם מנסים לשמור ערכת טקסט, יכול להיות שלא תראו את הכפתור Save Theme (שמירת ערכה). זה קורה בגלל שאי אפשר לשמור ערכת טקסט אם בטקסט שבחרתם יש באמצע רווחי שורות שיצרתם על ידי לחיצה על Enter.
כדי לשמור את ערכת הטקסט במצב כזה, בטלו את הבחירה בטקסט כולו והקליקו על Save Theme (שמירת ערכה).

זה עזר לך?

|