Wix Editor: איך מציגים או מסתירים את סרגל הכלים של Editor?

זמן קריאה: 1 דקות
סרגל הכלים של Editor הוא סרגל שמטרתו להנגיש לכם כלים שתוכלו להשתמש בהם כדי לסדר את הפריסה של האתר ואת האלמנטים השונים בו בקלות.

כדי להציג או להסתיר את סרגל הכלים של Editor:

  1. הקליקו על Tools (כלים) בסרגל העליון של ה-Editor.
  2. סמנו את תיבת הסימון שמוצגת לצד האפשרות Toolbar (סרגל הכלים) או בטלו את הסימון שלה.
אם תסמנו את התיבה, סרגל הכלים יוצג בצד ימין של ה-Editor. הוא נראה כך:

זה עזר לך?

|