Wix Bookings: שינוי חבר הצוות ששוייך לקורס מתוכנן או מפגש

זמן קריאה: 3 דקות
הציעו את אותם השירותים בזמנים שונים וחברי צוות שונים שידריכו בכל מפגש. לדוגמה, אתם יכולים להציע שיעור קרוספיט בכל שני ושלישי, אבל עם שני מדריכים שונים.
חשוב:
בימים אלה אנו מפרסמים גרסה חדשה של יומן ההזמנות. יכול להיות שתראו גרסה קצת שונה ביומן שלכם.
בעמוד עזרה זה תלמדו: 

שינוי חברי הצוות בקורס או שיעור ספציפיים

כשאתם מציעים מפגשים של אותו השיעור או הקורס עם מדריכים שונים יש לכם אפשרויות גמישות יותר לניהול העסק. זה גם יכול לתת יותר עניין לצוות עצמו וגם ללקוחות.

כדי לשנות את חבר הצוות בשיעור או קורס ספציפיים:

 1. עברו ל-Booking Calendar (יומן בוקינג) בדאשבורד של האתר שלכם.
 2. הקליקו על המפגש הרלוונטי ביומן. 
 3. הקליקו על Edit (עריכה). 
 4. הקליקו על This Session (המפגש הזה בלבד).
 5. בתפריט הנפתח Staff (צוות), הקליקו על שמו של חבר הצוות הנבחר. 
 6. הקליקו על Save (שמירה). 

שינוי חבר הצוות לכל המפגשים העתידיים בשיעור או קורס

אתם יכולים לשייך את כל המפגשים העתידיים של המפגשים בקורס או השיעור שמתקיים במועד קבוע ספציפי לחבר צוות אחר. זאת גם הדרך לבצע חילוף משמרות בין חברי הצוות.
לדוגמה, אחד המדריכים שלכם בדרך כלל מדריך את קורס הקרוספיט בחמישי בערב, אך הוא כבר לא זמין יותר במועד זה. אתם יכולים לשייך חבר צוות אחר כדי החליף אותו בכל מפגשי חמישי בערב העתידיים בעזרת היומן של Booking.

כדי לשנות את חברי הצוות לכל המפגשים העתידיים בקורס או שיעור:

 1. עברו ל-Booking Calendar (יומן בוקינג) בדאשבורד של האתר שלכם.
 2. הקליקו על המפגש הרלוונטי ביומן.
 3. הקליקו על Edit (עריכה).
 4. בחרו ב-All future [day] sessions (כל המפגשים העתידיים ביום מסוים - לדוגמה, כל המפגשים בחמישי ב-21:30).
 5. בתפריט הנפתח Staff (צוות), הקליקו על שמו של חבר הצוות החדש. 
 6. הקליקו על Save (שמירה). 

שינוי חברי הצוות לכל המועדים של שיעור או קורס

אתם יכולים לשייך את כל המועדים של המפגשים בקורס או שיעור לחבר צוות אחר. זאת דרך מעולה להרחיב את ההיצע שלכם ככל שהעסק גדל.
לדוגמה, כשרק פתחתם את חדר הכושר, שיעור קרוספיט אחד הספיק. ככל שעוד לקוחות הצטרפו, יתכן שתרצו להציע שיעורים ברמות שונות, עם מדריך אחר לכל רמה.

כדי לשנות את חבר הצוות לכל המועדים בקורס או שיעור:

 1. עברו ל-Booking Calendar (יומן בוקינג) בדאשבורד של האתר שלכם.
 2. הקליקו על המפגש הרלוונטי ביומן.
 3. הקליקו על Edit (עריכה).
 4. הקליקו על Full schedule (כל המועדים). 
 1. עברו עם העכבר מעל המפגש הקבוע והקליקו על Edit (עריכה). 
 2. הקליקו על התפריט הנפתח Staff (צוות) ובחרו חבר צוות חדש/ים.
  שימו לב: אתם יכולים לשייך חברי צוות שונים כדי לתת כיסוי לכל המפגשים הקבועים ביום ספציפי במהלך השבוע או לשייך לכל המפגשים של אותו הקורס או השיעור.
 3. הקליקו על Save (שמירה).

זה עזר לך?

|