Wix Bookings: סימון שהמפגש שולם באפליקציית Wix Owner

זמן קריאה: 2 דקות
באמצעות אפליקציית Wix Owner אתם יכולים לעדכן שקיבלתם תשלום מהלקוח שניות אחרי שהתשלום הועבר. פשוט מצאו את הפגישה, השיעור או הסדנה ושנו את הסטטוס שלהם ל"שולם".
טיפ:
אם הלקוח רכש מינוי או כרטיסייה, אתם יכולים לספור את המפגש ששולם במסגרת המינוי/הכרטיסייה.

קראו איך מסמנים תשלום:


איך מסמנים שפגישה שולמה?

 1. פתחו את אפליקציית Wix Owner.
 2. אם יש לכם יותר מאתר אחד, בחרו אתר מהתפריט הנפתח שלמעלה.
 3. לחצו על Dashboard (דאשבורד) למטה.
 4. גללו לפרטי המפגש.
 5. לחצו על View Calendar (הצגת היומן) ואז על הפגישה הרלוונטית.
 6. לחצו על Not Paid (לא שולם).
   

 7. בחרו אפשרות:
  • שולם ידנית:
   1. לחצו על Paid in Person (שולם ידנית).
   2. לחצו על Mark as Paid (סימון ששולם).  
    שימו לב: זו פעולה בלתי הפיכה.
  • שולם דרך מינוי/כרטיסייה: תופיע אפשרות לבעלי מינוי/כרטיסייה.
   1. לחצו על Paid with [שם המינוי] (לדוגמה: Paid with VIP plan).
   2. לחצו על Mark as Paid (סימון ששולם).  
    שימו לב: זו פעולה בלתי הפיכה. 

איך מסמנים ששיעור שולם?

 1. פתחו את אפליקציית Wix Owner.
 2. אם יש לכם יותר מאתר אחד, בחרו אתר מהתפריט הנפתח שלמעלה.
 3. לחצו על Dashboard (דאשבורד) למטה.
 4. גללו לפרטי המפגש.
 5. לחצו על View Calendar (הצגת היומן) ואז על הפגישה הרלוונטית.
 6. לחצו על Manage Participants (ניהול המשתתפים).
 7. לחצו על השם של המשתתף ששילם.

 8. בחרו אפשרות:
  • שולם ידנית:
   1. לחצו על Paid in Person (שולם ידנית).
   2. לחצו על Mark as Paid (סימון ששולם).
    שימו לב: זו פעולה בלתי הפיכה.
  • שולם דרך מינוי/כרטיסייה: תופיע אפשרות לבעלי מינוי/כרטיסייה.
   1. לחצו על Paid with [שם המינוי] (לדוגמה: Paid with VIP plan).
   2. לחצו על Mark as Paid (סימון ששולם).  
    שימו לב: זו פעולה בלתי הפיכה.

זה עזר לך?

|