Wix Bookings: הצגת שירותים שונים בעמודים שונים

זמן קריאה: 3 דקות
אתם יכולים להציג סוגים שונים של שירותים בעמודים נפרדים על ידי יצירת מספר רשימות שירותים ובחירת השירותים שיופיעו בכל רשימה. כך תוכלו לעשות סדר בשירותים שאתם מציעים ולאפשר ללקוחות להזמין אותם בקלות.
אפשרויות הצגה נוספות:

במאמר זה תקבלו מידע נוסף על:


איך מוסיפים ויוצרים רשימות של שירותים

אתם יכולים ליצור עמודים נפרדים עם רשימות שונות של שירותים כדי לחלק את השירותים שאתם מציעים לקטגוריות ולאפשר ללקוחות להזמין בדיוק את השירותים שהם צריכים.

כדי ליצור רשימת שירותים:

 1. עברו לעמוד שבו אתם רוצים לפרסם את השירותים.
 2. עברו אל Add Elements (הוספת אלמנטים) ב-Editor:
  • Wix Editor: הקליקו על אייקון ההוספה בצד השמאלי של ה-Editor.
  • Editor X: הקליקו על האייקון הוספת אלמנטים  בסרגל העליון של Editor X.
 3. הקליקו על Bookings (הזמנות).
 4. הקליקו על Service List (רשימת שירותים) ובחרו תבנית.
 1. הקליקו על הווידג'ט Service List (רשימת שירותים) ב-Editor.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות)
 3. הקליקו על הטאב Services (שירותים).
 4. בטלו את הסימון בתיבות שליד השירותים או הקטגוריות שאתם לא רוצים שיופיעו ברשימה.
 1. הקליקו על Save (שמירה).
 2. הקליקו על Publish (פרסום) כשאתם מוכנים לפרסם את השינויים.

איך יוצרים עמוד עם שירותים לחברי האתר בלבד

אתם יכולים להציע שירותים מסוימים לחברי האתר בלבד, כדי לעודד אנשים להירשם כלקוחות קבועים.

כדי ליצור עמוד עם שירותים לחברי האתר בלבד:

 1. הסתירו את השירותים מעמוד ההזמנה הראשי:
  1. הקליקו על אייקון העמודים ב-Editor.
  2. הקליקו על העמוד Book Online (הזמנה באינטרנט) ב-Main Pages (עמודים ראשיים).
  3. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות .
  4. הקליקו על Hide from Main Menu (הסתרה מהתפריט הראשי).
 2. הקליקו על Add Page + בתחתית החלונית כדי להוסיף עמוד חדש..
 3. הוסיפו רשימת שירותים. איך מוסיפים? הקליקו כאן.
 4. הקליקו על הווידג'ט Service List (רשימת שירותים) ב-Editor.
 5. הקליקו על Settings (הגדרות)
 6. הקליקו על הטאב Services (שירותים).
 7. בחרו רק את השירותים שאתם רוצים להציע לחברי האתר בלבד.
 8. הקליקו על אייקון העמודים  בצד שמאל של ה-Editor.
 9. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד העמוד החדש.
 10. הקליקו על Settings (הגדרות).
 11. הקליקו על הטאב Permissions  (הרשאות).
 12. בחרו באפשרות Members only (חברי האתר בלבד).
 13. בחרו ב-Only selected members or paying customers. (רק המשתמשים שנבחרו או לקוחות שמשלמים).
 14. בחרו לאילו תפקידים ומנויים תהיה גישה לעמוד החדש ברשימות Member Roles ו-Pricing Plans בהתאמה.
 1. הקליקו על Save (שמירה).
 2. הקליקו על Publish (פרסום) כשאתם מוכנים לפרסם את השינויים.

זה עזר לך?

|