Wix Bookings: הסתרת תמונות מרשימת השירותים

זמן קריאה: 1 דקות
אם הוספתם תמונה לשירות שיצרתם, היא מוצגת בעמוד רשימת השירותים שלכם.
למראה נקי יותר, אפשר להסתיר תמונות של שירותים.

כדי להסתיר תמונות מרשימת השירותים:

  1. הקליקו על רשימת השירותים ב-Editor.
  2. הקליקו על Display (תצוגה). 
  3. בטלו את סימון התיבה שליד האפשרות Image (תמונה).

זה עזר לך?

|