Wix Bookings: הוספה והגדרה של תוכנית נאמנות (מועדון לקוחות)

זמן קריאה: 8 דקות
הציעו לחברי אתר חוזרים הטבות על ידי יצירת תוכנית נאמנות (מועדון לקוחות). בחרו פעולות ספציפיות שמתגמלות את החברים ואת כמות הנקודות שהם מקבלים על כל אחת מהן. זה יכול לכלול הצטרפות כחברים לאתר, או הזמנת מפגש באחד מהשירותים החדשים שלכם. 
הוסיפו תיאור לתמריצים שלכם בעמוד התוכנית (Loyalty page) ואפשרו לחברים הרשומים להתחבר ולראות את יתרת הנקודות וההטבות שלהם בעמוד My Rewards (עמוד ההטבות). 
חשוב:
אנחנו נמצאים בתהליך של השקת תוכנית הנאמנות עבור Wix Bookings, אבל היא עדיין לא זמינה לכולם. 

שלב 1 | צרו את תוכנית הנאמנות

צרו וערכו את תוכנית הנאמנות שלכם כך שתתאים ללקוחות, לעסק ולמיתוג שלכם. תנו שם לתוכנית ההטבות שלכם, הוסיפו שם לנקודות שלכם והגדירו להן ואייקון ייחודי.

כדי ליצור את תוכנית הנאמנות:

 1. עברו לטאב Loyalty Program (תוכנית הנאמנות) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Start Now (להתחיל עכשיו).
 3. הוסיפו את שם תוכנית הנאמנות שלכם.
 4. בחרו איך לקרוא לנקודות הנאמנות שלכם תחת Points name (שם הנקודות): 
  • Points (נקודות) זה שם ברירת המחדל. 
  • Custom name (שם מותאם אישית): הכניסו שם חדש לנקודות שתואם למותג של האתר.
 5. בחרו אייקון לנקודות הנאמנות או העלו תמונה מהמחשב שלכם.
 6. הקליקו על Save (שמירה).

שלב 2 | הגדירו איך הלקוחות שלכם צוברים נקודות

אחרי שתצרו את תוכנית הנאמנות החדשה שלכם, בחרו איזה פעולות מביאות לצבירת נקודות ואת כמות הנקודות שחברים יקבלו על כל אחת מהפעולות האלה.
אתם מגדירים איך שיטת ההטבות עובדת - לדוגמה, הלקוח שלכם מקבל 50 נק' אם הוא מצטרפת לתוכנית. אותם 50 נק' מאפשרות לו לקבל הנחה של 5% בהזמנת השירות הבאה.
שימו לב:
נקודות שמבוססות על סכום רכישה מעוגלות כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר. לדוגמה, אם החלטתם לתת 10 נקודות על כל שקל, לקוח שייקנה ב-4.99 ש"ח יקבל 40 נקודות.

כדי להגדיר את הדרכים שבהן הלקוחות יכולים לצבור נקודות:

 1. הפעילו את המתג ליד הפעולה/ות שצוברות נקודות עבור הלקוחות.
 2. עברו עם העכבר מעל הפעולה והקליקו על Edit (עריכה) כדי לערוך:
  • שנו את שם הפעולה
  • בחרו את ההטבה בעד הפעולה (למשל, כל הזמנה, כל רכישה או כל הוצאה של 5 ש"ח). שימו לב: הלקוחות צוברים נקודות לפי מטבע האתר שלכם.
  • הגדירו את מספר הנקודות שהלקוחות יצברו על הפעולה.
 3. הקליקו על Next (הבא).

שלב 3 | הגדירו את ההטבות

אחרי שבחרתם וערכתם את הפעולות שצוברות נקודות, הגדירו את ההטבות (קופונים) ואת האופן שבו הלקוחות שלכם מממשים אותן. לדוגמה, לקוח יכול לממש 100 נקודות תמורת 10% הנחה בהזמנה הבאה שלו. 

כדי להגדיר את הטבות הנאמנות:

 1. הקליקו על Edit (עריכה) ליד כל ההטבות הקיימות או הקליקו על Create New Reward (יצירת הטבה חדשה). (הקליקו כאן להנחיות ליצירת קופונים ב-Wix Bookings).
 2. הקליקו על Next (לשלב הבא). 
 3. בחרו את הקופון הרלוונטי מהתפריט הנפתח.
 4. הגדירו את Coupon cost (עלות הקופון) בנקודות. 
 5. הגדירו את Reward name (שם ההטבה).
 6. הקליקו על Save (שמירה).

שלב 4 | ערכו ועצבו את עמודי הנאמנות שלכם

אחרי שהגדרתם את תוכנית ההטבות, אל תשכחו לעצב את שני עמודי תוכנית הנאמנות שלכם ב-Editor כדי שיהיו חלק מהמותג והעסק שלכם. 
עמוד Your Loyalty Program (תוכנית הנאמנות שלכם) מציג פרטים על התוכנית, ועמוד My Rewards (ההטבות שלי) מאפשר לחברי האתר לעקוב אחרי הנקודות וההטבות שלהם. 

כדי לעצב את עמוד הנאמנות:

 1. היכנסו לעמודי הנאמנות ב-Editor:
  • Wix Editor:
   1. הקליקו על אייקון העמודים בצד שמאל של ה-Editor.
   2. הקליקו על Loyalty (נאמנות). 
  • Editor X:  
   1. הקליקו על עמודי האתר בחלק העליון של Editor X.
   2. הקליקו על Loyalty (נאמנות).
 2. הקליקו על האלמנט Loyalty (נאמנות) בעמוד.
 3. הקליקו על Settings (הגדרות). 
 1. בחרו אפשרויות שאתם רוצים לערוך:

שלב 5 | ערכו ועצבו את עמוד My Rewards (ההטבות שלי)

אחרי שהגדרתם את עמוד Loyalty Program (תוכנית הנאמנות), אל תשכחו לעדכן את כל המידע הרלוונטי שהלקוחות שלכם רואים בעמוד My Rewards (ההטבות שלי) שלהם. 
 1. היכנסו לעמודי My Rewards ב-Editor:
  • Wix Editor:
   1. הקליקו על אייקוןהעמודים בצד שמאל של ה-Editor.
   2. הקליקו על My Rewards תחת Member Pages (עמודי חברי האתר).
  • Editor X: 
   1. הקליקו על ה עמודים בחלק העליון של Editor X.
   2. הקליקו על My Rewards תחת Member Pages (עמודי חברי האתר).
 2. הקליקו על האלמנט My Rewards בעמוד.
 3. הקליקו על Settings (הגדרות). 
 1. בחרו אפשרויות שאתם רוצים לערוך:

זה עזר לך?

|