Wix Bookings: הגבלת חלון הזמנים לביצוע הזמנות

זמן קריאה: 2 דקות
חשוב:
בימים אלה אנחנו מפרסמים גרסה חדשה של יומן הפגישות Booking Calendar, היא עדיין לא זמינה לכולם. יתכן והגרסה שלכם תראה קצת אחרת.
אתם יכולים להגדיר כמה זמן מראש בדיוק – וכמה קרוב למועד מתן השירות – הלקוחות יכולים לבצע הזמנות.
שימו לב:
הגבלות של חלון הזמנים לביצוע הזמנות רלוונטיות לשירותים מסוג Appointment (פגישה), Class (שיעור) ו-Course (קורס).
לדוגמה: נניח שאתם מגבילים את חלון הזמנים לביצוע הזמנות לחודש מראש, אבל לא יותר מ-48 שעות לפני מועד מתן השירות. אם לקוח ינסה לבצע הזמנה 6 שבועות מראש, תופיע לו הודעה שמסבירה מתי אפשר להזמין את השירות. 
אם הוא ינסה לבצע הזמנה כמה שעות לפני מועד מתן השירות, הוא לא ימצא מועדים פנויים בכלל. 

לפרטים נוספים על הגדרת הזמנים שבהם אפשר לבצע הזמנות:


הגבלת הזמן המוקדם ביותר לביצוע הזמנות

כשאתם מגבילים את חלון הזמנים לביצוע הזמנות, הלקוחות לא יכולים להזמין יותר מדי זמן מראש. ככה אתם יכולים להיערך יותר בקלות לשינויים עתידיים בלוח הזמנים, למשל בחופשות. 
  1. עברו אל הקטע Booking Policy (מדיניות הזמנות) בדאשבורד של האתר שלכם.
  2. הפעילו את המתג שליד Limit Early Bookings (הגבלת הזמנות מוקדמות).
  3. בחרו כמה ימים, שעות ודקות לפני מועד מתן השירות לקוח יוכל לבצע הזמנה. 

הגבלת הזמן המאוחר ביותר לביצוע הזמנות

הגבלת הזמן המאוחר ביותר לביצוע הזמנות יכולה לעזור לכם אם אתם צריכים להכין ציוד או חומר לכל משתתף לפני מתן השירות. 
  1. עברו אל הקטע Booking Policy (מדיניות הזמנות) בדאשבורד של האתר שלכם.
  2. בקטע Limit Late Bookings (הגבלת הזמנות מאוחרות), בחרו כמה זמן לכל היותר לפני מועד מתן השירות אפשר לבצע הזמנות (בחרו ימים, שעות ודקות). 

זה עזר לך?

|