Wix Blog: ניהול תגים

זמן קריאה: 6 דקות
תגים הם מעין קטגוריות משנה שעוזרות לארגן את הפוסטים בבלוג שלכם. אפשר להתייחס אליהם כמו אל מילות מפתח שמשמשות כדי לעזור לקוראים לסנן פוסטים בבלוג. 
כל תג שאתם משייכים לפוסט עוזר למקד את הנושאים בפוסט ומאפשר לגולשים להבין טוב יותר במה הפוסט עוסק. 
צילום מסך שמראה דוגמה של תגים באתר.
הנושאים בעמוד זה:

יצירת תגים

דרך Tags (תגים) בדאשבורד, אפשר ליצור ולנהל את התגים שלכם. התגיות יופיעו בעמוד הפוסטים מתחת לכל פוסט בבלוג. 
שימו לב:
 • כל תג מוגבל ל-50 תווים, ואפשר להוסיף עד 30 תגים לכל פוסט. 
 • התגים צריכים להיות מופרדים בפסיקים. 

כדי ליצור תגים:

 1. עברו אל Tags (תגים) בדאשבורד של האתר. 
 2. הקליקו על Create Tag (יצירת תג). 
 3. הוסיפו Tag Name (שם תג) ו-Slug (סיומת) בשדות המתאימים.
  שימו לב: שדה הסיומת מתמלא אוטומטית בהתאם למה שהוספתם בשדה של שם התג. 
 4. (לא חובה) הקליקו על Edit SEO Settings (עריכת הגדרות SEO). 
 5. (לא חובה) הוסיפו את פרטי ה-SEO שלכם.
 6. הקליקו על Save (שמירה). 
 7. הקליקו על הטאב Posts (פוסטים). 
 8. עברו עם העכבר מעל פוסט והקליקו על Edit (עריכה).
 9. הקליקו על Tags (תגים) בסרגל שבצד משמאל. 
 10. הוסיפו את התג שיצרתם. 
 11. כשסיימתם, הקליקו על Publish (פרסום).
צילום מסך שמראה את האפשרות להוסיף תג לפוסט בבלוג.

הוספת אלמנט ענן תגים לאתר

אתם יכולים להוסיף גם אלמנט Tag Cloud (ענן תגים) לאתר. כל התגים שיצרתם וצירפתם לפוסט אחד (שפורסם) לפחות יוצגו בענן התגים. 
שימו לב:
ענן תגים יכול להציג עד 500 תגים. 

כדי להוסיף אלמנט ענן תגים לאתר:

 1. עברו אל עמוד ה-Editor שאליו אתם רוצים להוסיף את אלמנט ענן התגים.
 2. הקליקו על אייקון ההוספה בצד שמאל של ה-Editor. 
 3. הקליקו על Blog (בלוג).
 4. הקליקו על Tag Cloud (ענן תגים).
 5. גררו את אלמנט ענן תגים לעמוד.
צילום מסך שמראה איך להוסיף ענן תגים ב-Editor.

עריכת ההגדרות של ענן התגים

אחרי שהוספתם את ענן התגים לאתר, אתם יכולים לבחור מה יוצג באלמנט עצמו וגם לשנות את הפריסה והעיצוב כך שיתאימו לכם. 

כדי לערוך את הגדרות הענן התגים:

 1. הקליקו על ענן התגים ב-Editor. 
 2. הקליקו על Settings (הגדרות). 
 3. בחרו מה הייתם רוצים לעצב ולהתאים:

עריכת הגדרות התגים של עמוד הפוסטים

אחרי שיצרתם כמה תגים, אתם יכולים לערוך את המראה שלהם בעמוד הפוסטים. אתם יכולים לבחור איך הטקסט יופיע בתגים, החל מהיישור ועד לסגנון הפונט, הצבע וכו'. 
שימו לב:
כדי שתגים יופיעו בפוסטים שלכם בבלוג, אתם צריכים לוודא שאפשרות התגים מופעלת בהגדרות התצוגה של עמוד הפוסטים. אחרי שתגדירו אותם כך שיהיו מוצגים, אתם יכולים לשנות את העיצוב תחת Settings (הגדרות).

כדי לשנות את הגדרות התגיות של עמוד הפוסטים:

 1. עברו לעמוד הפוסטים והקליקו על פוסט.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות).
 3. הקליקו על הטאב Display (תצוגה). 
 4. הפעילו את תיבת הסימון Tags (תגים).
צילום מסך שמראה את תיבת הסימון להצגת תגיות.
 1. הקליקו על Design (עיצוב).
 2. הקליקו על Tags (תגים).
 3. ערכו את הדברים הבאים:
  • Show label (הצגת תווית): הקליקו על מתג ההפעלה Show label כדי להציג או להסתיר את תווית התג.
  • Tag layout (פריסת תגים): בחרו בין פריסת כפתור לפריסת טקסט.
  • Tag alignment: בחרו ליישר את הטקסט בתגים לימין, למרכז או לשמאל.
  • Vertical spacing: הגדירו את גודל המרווח האנכי בין התגים.
  • Horizontal spacing: הגדירו את גודל המרווח האופקי בין התגים.
  • Vertical Padding: הגדירו את גודל המרווח האנכי מסביב לטקסט התג.
  • Horizontal Padding: הגדירו את גודל המרווח האופקי מסביב לטקסט התג.
  • Font style & color: הקליקו על אייקון ההרחבה  כדי לבחור סגנון פונט, והקליקו על תיבת הצבעים כדי לבחור צבע פונט.
  • Background color: הקליקו על תיבת הצבעים כדי לבחור צבע רקע ולהגדיר את הרמה שלו.
  • Border opacity and color: הקליקו על תיבת הצבעים כדי לבחור את צבע המסגרת ולהגדיר את רמת השקיפות.
  • Border width: הגדירו את רוחב המסגרת.
  • Corner radius: הגדירו את רדיוס הפינות.

שאלות נפוצות

הקליקו על שאלה למטה לפרטים נוספים.

זה עזר לך?

|