Wix Blog: ניהול פוסטים מכותבים אורחים

זמן קריאה: 3 דקות
אפשר לבקש מהכותבים שלכם לשלוח את הפוסטים שלהם לבדיקה לפני הפרסום, כדי לפקח על מה שמתפרסם בבלוג. אתם יכולים להחליט אם לאשר ולפרסם את הפוסט או לדחות ולהחזיר אותו לסטטוס טיוטה, וכך נהל את הפוסטים שנכתבים. הכותבים יקבלו הודעת מייל שמעדכנת אותם אם הפוסט אושר או נדחה. 
שליחת פוסט לבדיקה.
הנושאים בעמוד זה:

שליחת פוסט לבדיקה

כשהפוסט של כותב או כותבת מוכן לפרסום, הם יכולים לשלוח אותו לבדיקה של העורכים או הבעלים של הבלוג. העורכים והבעלים מקבלים הודעה במייל בכל פעם שהכותבים שולחים פוסט לבדיקה. 
שליחת פוסט לבדיקה.
אחר כך, העורכים יכולים לאשר את הפוסט בטאב Pending Reviews (ממתין לבדיקה) תחת החלק Blog בדאשבורד של האתר. אם העורכים יאשרו את הפוסט, הוא יתפרסם באתר. גם הכותבים מקבלים מייל, שמודיע להם להם שהפוסט אושר ופורסם.
אם העורכים דוחים את הפוסט, הוא חוזר לסטטוס טיוטה. הכותבים מקבלים מייל שמודיע להם שהפוסט לא פורסם, ומפנה אותם ליצור קשר עם העורכים לקבלת פרטים נוספים.
לא בטוחים איך להוסיף כותבים?
אתם יכולים להוסיף כותבים חדשים דרך Roles and Permissions (תפקידים והרשאות) בדאשבורד, או דרך רשימת הכותבים. לפרטים נוספים על הוספת כותבים

אישור פוסט

עורכים ובעלים של בלוג יכולים לאשר פוסטים בטאב Pending Review (ממתין לבדיקה) תחת החלק Blog בדאשבורד של האתר. אחרי שהם מאשרים את הפוסט, הוא מתפרסם באתר והכותב/ת מקבלים התראה בנושא. 
לפוסטים שאתם או העורכים אישרתם תהיה תווית "Approved" (אושר) ברשימת הפוסטים שפורסמו. עברו עם העכבר מעל פוסט שאושר ברשימה כדי לראות מי אישר את הפוסט, מתי הוא אישר אותו, מי הגיש אותו, ומתי.
צפייה בפרטים של פוסט שאושר ברשימת הפוסטים שפורסמו.

כדי לאשר פוסט:

  1. עברו אל Pending Review בדאשבורד של האתר, או הקליקו על הלינק במייל שקיבלתם לגבי הפוסט לבדיקה.
  2. הקליקו על Review (בדיקה) ליד הפוסט שאתם רוצים לבדוק.
הקליקו על Review כדי לבדוק פוסט
  1. הקליקו על Approve and Publish (אישור ופרסום) מימין למעלה. 
טיפ:
אם אתם לא רוצים לפרסם את הפוסט באופן מיידי, אתם יכולים להקליק על התפריט הנפתח ליד Approve and Publish (אישור ופרסום) ולבחור ב-Schedule Post (תזמון) כדי לפרסם את הפוסט במועד עתידי. לפרטים נוספים על תזמון פוסטים]

דחיית פוסט

עורכים ובעלים של בלוג יכולים לדחות פוסטים בטאב Pending Review (ממתין לבדיקה) תחת החלק Blog בדאשבורד של האתר. אחרי שהם דוחים את הפוסט, הוא חוזר לסטטוס טיוטה והכותבים מקבלים התראת מייל בעניין. 

כדי לדחות פוסט:

  1. עברו אל Pending Review בדאשבורד של האתר, או הקליקו על הלינק במייל שקיבלתם לגבי הפוסט לבדיקה.
  2. הקליקו על Review (בדיקה) ליד הפוסט שאתם רוצים לבדוק.
הקליקו על Review כדי לבדוק פוסט
  1. הקליקו על התפריט הנפתח שליד Approve and Publish (אישור ופרסום).
  2. בחרו ב-Reject and Revert to Draft (דחייה והחזרה למצב טיוטה).
דחיית פוסט והחזרתו למצב טיוטה.

זה עזר לך?

|