Wix Blog: הצמדת פוסטים לתחילת הפיד

זמן קריאה: 2 דקות
כדי שפוסטים מסוימים יופיעו בראש פיד הבלוג שלכם, אתם יכולים לנעוץ אותם. כל שאר הפוסטים יופיעו מתחת לפוסטים הנעוצים, לפי סדר הפרסום שלהם.
שימו לב:
אפשר לנעוץ פוסטים רק בפיד הבלוג הראשי. אין אפשרות לנעוץ פוסטים ב-Post List (רשימת פוסטים). יחד עם זאת, אתם יכולים להשתמש ב-Post List כדי להציג פוסטים נבחרים בעמודים אחרים באתר. לפרטים נוספים על ההבדלים בין פוסטים מוצגים לפוסטים נעוצים.

כדי לנעוץ פוסט לפיד הראשי של הבלוג:

 1. עברו לעמוד הבלוג ב-Editor:
  • Wix Editor:
   1. ב-Editor הקליקו משמאל על Pages & Menu (עמודים ותפריטים).
   2. הקליקו על Blog Pages (עמודי הבלוג).
   3. הקליקו על Blog (בלוג), או הקליקו על שם עמוד הבלוג אם שיניתם אותו. 
  • Editor X:
   1. הקליקו על Pages בחלק העליון של Editor X.
   2. הקליקו על Blog (בלוג) תחת Blog Pages (עמודי בלוג) או הקליקו על שם עמוד הבלוג שלכם אם שיניתם אותו. 
 2. הקליקו על האלמנט Blog Post ב-Editor. 
 3. הקליקו על Settings (הגדרות). 
 4. הקליקו על Display (תצוגה). 
 5. הקליקו על תיבת הסימון שליד More actions menu (תפריט הפעולות הנוספות). 
צילום מסך שמראה את האפשרות להציג את תפריט הפעולות הנוספות
 1. פרסמו את האתר שלכם.
 2. היכנסו לאתר שבאוויר והתחברו עם כתובת המייל שמשויכת לחשבון ה-Wix שלכם. 
 3. עברו לבלוג באתר שבאוויר. 
 4. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד הפוסט הרלוונטי בבלוג.
 5. הקליקו על Pin to Feed (נעיצה לפיד).
צילום מסך שמראה את האפשרות לנעוץ את הפוסט לפיד באתר שבאוויר.
ביטול הנעיצה של פוסטים:
אתם יכולים לבטל את הנעיצה של פוסט על ידי ביצוע שלבים 7-9 למעלה ובחירה ב-Unpin Post (ביטול נעיצה). 

זה עזר לך?

|