Wix Art Store: עריכת ההגדרות של Wix Art Store Gallery

זמן קריאה: 2 דקות
חשוב:
Wix Art Store עדיין לא זמינה לכל המשתמשים. נכון לאוקטובר 20222, אי אפשר יותר להוסיף את Wix Art Store לאתר. במקום, אתם יכולים להוסיף לאתר את Wix Stores, ולהתחבר ל-Printful כדי למכור את האמנות שלכם.
עם Wix Art Store תוכלו להציג את התמונות שלכם בגלריה מרהיבה באתר. אתם יכולים להתאים אישית את הגדרות הגלריה כדי לקבוע איך היא תתנהג.

כדי לערוך את הגדרות הגלריה:

 1. הקליקו על הגלריה של Wix Art Store ב-Editor.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות).
 3. הקליקו על Settings (הגדרות).
 4. הקליקו על המתג Watermark (סימן מים) כדי להפעיל או לכבות את סימן המים:
  שימו לב: סימן מים הוא עיצוב שקוף למחצה, שנוסף לתמונות כדי להגן עליהן מפני הפרת זכויות יוצרים.
  • במצב פועל: הקליקו על Customize Watermark (התאמה אישית של סימן המים) והתאימו אישית את סימן המים בעזרת האפשרויות שלמטה, ואז הקליקו על Done (סיום) לשמירת השינויים:
   • Change Watermark: (שינוי סימן המים) הקליקו על Change Watermark ובחרו את תמונת סימן המים ממנהל המדיה, או הקליקו על Upload Images (העלאת תמונות) כדי להעלות תמונה חדשה ואז הקליקו על Apply (אישור).
   • Watermark Opacity: (אטימות סימן המים) גררו את פס ההזזה כדי לשנות את רמת השקיפות של סימן המים (ככל שהערך נמוך יותר, כך פחות רואים את סימן המים). 
   • Watermark Size: (גודל סימן המים) גררו את פס ההזזה כדי לשנות את הגודל של תמונת סימן המים.
   • Watermark Position: בחרו את המיקום של סימן המים בתמונה המקורית.
  • במצב כבוי: הקליקו על Remove Watermark (הסרת סימן המים) לאישור. שימו לב שכיבוי התכונה הזו אומר שלקוחות יוכלו להוריד את התמונות שלכם ללא ההגנה של סימן המים.
 5. הקליקו על המתג Download Preview (הורדת תצוגה מקדימה) כדי לאפשר או למנוע הורדות של תצוגה מקדימה:
  • במצב פועל: לקוחות יוכלו להוריד תצוגות מקדימות של התמונות שלכם ברזולוציה נמוכה ועם סימן מים (אם הופעל). 
  • במצב כבוי: לקוחות לא יוכלו להוריד תצוגות מקדימות של התמונות שלכם.
 6. הקליקו על המתג Social Sharing (שיתוף ברשתות חברתיות) כדי להפעיל או לכבות את האפשרות הזו:
  • במצב פועל: לקוחות יוכלו לשתף את התמונות ברשתות חברתיות.
  • במצב כבוי: לקוחות לא יוכלו לשתף את התמונות ברשתות חברתיות.
 7. הקליקו על המתג של אייקון הלב כדי להפעיל או לכבות את האפשרות:
  • במצב פועל: לקוחות יוכלו להקליק על אייקון הלב כדי להראות שהם אוהבים תמונה מסוימת.
   • Show with counter: (הצגת הספירה) אייקון הלב מוצג עם מונה שמראה כמה פעמים לקוחות הקליקו עליו.
   • Show without counter: (הצגה ללא ספירה) אייקון הלב מוצג ללא מונה. 
  • במצב כבוי: אייקון הלב לא מופיע בתמונה.