Pricing Plans: שינוי סדר התוכניות

זמן קריאה: 1 דקות
אתם יכולים לשנות את סדר התוכניות כדי להדגיש תוכנית ספציפית או כדי שיופיעו בסדר יותר הגיוני.

כדי לשנות את הסדר של התוכניות:

  1. עברו אל הטאב Pricing Plans בדאשבורד של האתר.
  2. הקליקו וגררו את התוכניות כדי לשנות הסדר שלהן.