Pricing Plans: עריכת תוכנית קיימת

זמן קריאה: 1 דקות
אתם יכולים לערוך שינויים בתוכנית קיימת בכל זמן שתרצו. לדוגמה, אתם יכולים לשנות את המחיר של התוכנית, את משך הזמן שלה או לעדכן את ההטבות המחוברות. 

איך השינויים משפיעים על בעלי התכניות הקיימות

שינויים במחיר ובמשך התוכנית משפיעים רק על רכישות חדשות. לקוחות קיימים ממשיכים לקבל את התנאים שהם הסכימו להם כשרכשו את התוכנית.
שינויים בהטבות שמחוברות לתוכניות משפיעים על אנשים שכרגע רשומים לאחת התוכניות. לדוגמה, אם אתם כבר לא מציעים שיעור שחובר לתכנית, אתם יכולים להסיר אותו מרשימת השירותים המחוברים. 
שימו לב:

כדי לערוך תוכנית:

  1. עברו אל Pricing Plans בדאשבורד של האתר.
  2. הקליקו על התוכנית שאתם רוצים לערוך.
  3. אתם יכולים לערוך את הדברים הבאים:
    • השירותים והתכנים שאתם מציעים: ערכו את המקטע Connect & Manage Benefits (חיבור וניהול הטבות).
    • מחיר התוכנית: הכניסו מחיר חדש.
    • משך התוכנית: בחרו משך התוכנית החדש מהתפריט הנפתח Length of Plan (.
  4. הקליקו על Save (שמירה).