Pricing Plans: יצירת קופונים להנחות

זמן קריאה: 2 דקות
קופונים להנחות הם דרך נהדרת לעודד את הלקוחות לקנות את אחד מהמינויים שלכם. אתם יכולים להציע את ההנחה בקופון כסכום קבוע או כאחוז מהמחיר.
אתם גם יכולים לבחור אם הקופונים ייתנו הנחה על מינוי ספציפי או על כל המינויים. הלקוחות יוכלו להשתמש בקופון בשלב התשלום כדי ליהנות מהמינוי בהנחה. 

כדי ליצור קופונים להנחות למינויים:

 1. היכנסו לטאב Pricing Plans (מינויים) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על התפריט הנפתח More Actions (פעולות נוספות) שלמעלה.
 3. הקליקו על Create Coupon (יצירת קופון). 
 4. בחרו את סוג הקופון:
  • $ Discount: קופון להנחה בסכום קבוע.
  • % Discount: קופון להנחה באחוזים.
 5. כתבו בשדה Coupon Code את קוד הקופון שהלקוחות יצטרכו להשתמש בו כדי לקבל את ההנחה.
 6. כתבו בשדה Coupon name שם לקופון (לשימושכם בלבד).
 7. בחרו את תוכניות ה-pricing plan הרלוונטיות מהתפריט הנפתח Apply to (לשייך אל).
  טיפ: לא כל התוכניות מופיעות ברשימה אבל אתם יכולים להקליד את השם של התכנית כדי לבחור בה.
 8. בחרו איך הקופון יעבוד עם ה-pricing plan שלכם:
  • First billing cycle: הקופון ייתן הנחה חד-פעמית בתחילת המינוי.
  • All billing cycles: הקופון מציע הנחה חוזרת, בכל פעם שהלקוח שלכם מחויב. 
  • Custom: אתם בוחרים איך הקופונים שלכם פועלים עם תשלומים קבועים (לדוגמה, לתת הנחה ל-4 מחזורי החיוב הראשונים).
   שימו לב: אם הגדרתם את ה-pricing plan לתשלום חד פעמי, כל האפשרויות האלה יהיו הנחה אחת.  
 9. בחרו את תאריכי התוקף של הקופון.
 10. הקליקו על Create Coupon (יצירת קופון). 
מה הלאה?
הקליקו על Coupons (קופונים) במקטעMarketing & SEO (שיווק ו-SEO) בדאשבורד של האתר כדי לראות את כל הקופונים שיצרתם להנחות.תוכלו לשתף את הקופונים החדשים עם הלקוחות: