Pricing Plans: הצגת התוכניות במספר עמודים באתר

זמן קריאה: 1 דקות
כשאתם מוסיפים את אפליקציית Pricing Plans, נוסף לאתר שלכם עמוד שמציג את התכניות שלכם. אתם יכולים גם להוסיף את רשימת התוכניות לעמודים אחרים באתר ולבחור איזה תוכניות אתם רוצים להציג.
הערות:
 • אם אתם רוצים להוסיף את התוכניות לעמוד חדש, קודם כל אתם צריכים להוסיף עמוד חדש לאתר שלכם:
 • אם הוספתם תיקיה לתפריט האתר, לא תוכלו להציג תוכניות בעמודים שנמצאים בתיקיה זו. 

כדי להציג תוכניות בעמודים אחרים באתר:

 1. הקליקו על אפליקציית Pricing Plans ב-Editor.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות).
 3. בחרו בטאב Add-Ons (תוספים) .
 4. הקליקו על Add to Page (הוספה לעמוד).
 5. בחרו את העמוד שאליו אתם רוצים להוסיף תוכניות.
 1. בחרו את התכניות שאתם רוצים להציג:
  1. הקליקו על הרשימה החדשה של תהתוכניות ב-Editor.
  2. הקליקו על Settings (הגדרות).
  3. בחרו בטאב Plans (תוכניות).
  4. בטלו את הסימון ליד התוכניות שאתם לא רוצים להציג.
 2. ערכו את העיצוב של רשימת התוכניות החדשה. 

זה עזר לך?

|