Pricing Plans: הגבלת עמודים באתר לחברים בלבד

זמן קריאה: 3 דקות
רוצים להציע למנויים שלכם גישה לתוכן בלעדי? פשוט חברו את תוכניות המנויים שלכם לעמודים המיועדים לחברים בלבד כדי להגדיר "חומת תשלום" - paywall. 
כאן תוכלו לקרוא על:

הגבלת עמודים באתר לחברים בלבד

תוכן בלעדי לחברי האתר הוא הטבה אטרקטיבית שאפשר להציע כחלק מהתוכניות למנויים. דרך ה-Editor אפשר להגביל את רוב העמודים באתר לחברים בלבד. 

כדי להגביל עמוד לחברי האתר בלבד:

 1. עברו לרשימה של עמודי האתר ב-Editor: 
  • Wix Editor: הקליקו משמאל על Pages and Menu  (עמודים ותפריט).
  • Editor X: הקליקו למעלה על Pages  (עמודים).
 2. עברו עם העכבר מעל העמוד הרלוונטי והקליקו על אייקון הפעולות הנוספות .
  טיפ: אל תגבילו את העמוד הראשי (המקורי) של התוכניות למנויים. עם זאת, אתם יכולים להגביל עמודים אחרים שבהם מוצגות תוכניות. אפשר גם להסתיר את העמוד הראשי.
 3. הקליקו על Settings (הגדרות).
 4. הקליקו על הטאב Permissions (הרשאות).
 5. בחרו ב-Members only (חברי האתר בלבד).
 6. בחרו ב-Only selected members or paying customers (רק חברים נבחרים או לקוחות משלמים).
 7. הקליקו על אייקון העריכה  תחת Select from your Pricing Plans (בחירת תוכניות למנויים).
 1. בחרו תוכנית קיימת אחת או יותר, או הקליקו על ‎+ Add new plan כדי ליצור תוכנית חדשה. 
 2. הקליקו על Apply (אישור).

ניהול תוכניות ועמודים לחברים בלבד

אחרי שהגדרתם ב-Editor אילו עמודים יוגבלו לחברים בלבד, אתם יכולים לעבור לטאב Site Members בדאשבורד ושם להגדיר אילו תוכניות נותנות גישה לעמודים האלה.
שימו לב:

כדי לנהל תוכניות ועמודים לחברים בלבד:

 1. היכנסו ל-Site Members בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו למעלה על Manage Member Roles (ניהול תפקידי החברים). 
 3. הקליקו למעלה על Set Permissions (הגדרת הרשאות). 
 4. מתחת לתוכנית הרלוונטית, סמנו את התיבה שליד העמוד הרלוונטי שמוגבל לחברים בלבד.
 5. הקליקו על Save (שמירה).

זה עזר לך?

|