Online Programs: עריכת תוכנית

זמן קריאה: 4 דקות
אחרי שיצרתם תוכנית אונליין אתם יכולים לחזור ולערוך אותה לפי הצורך. שנו את שם התוכנית, התיאור, המחיר או הגדרות אחרות. 
שימו לב:
שלבים חדשים שנוספו לאחר שהתוכנית כבר הייתה פעילה, יהיו גלויים רק למשתתפים חדשים. משתתפים שכבר התחילו את התוכנית לא יוכלו לראות אותם. 

כדי לערוך את פרטי התוכנית:

  1. היכנסו אל אל Online Programs בדאשבורד.
  2. הקליקו על האייקון פעולות נוספות ליד התוכנית שאתם רוצים לערוך. 
  3. בחרו באפשרות Edit (עריכה) מהתפריט הנפתח. 
  4. ערכו את התוכנית בדרכים הבאות:
5. הקליקו על  Save (שמירה) כדי לשמור את השינויים.