Online Programs: עריכה וניהול שאלון

זמן קריאה: 4 דקות
ערכו את השאלון (Questionnaire) כך שיתאים למטרות העסקיות שלכם. השאלונים שמגיעים לאחר השלבים מתוכננים לעזור לכם לקבל את המידע החשוב ביותר מהמשתתפים שלכם. הם ניתנים לעריכה בקלות, כך שאתם יכולים להציע לאנשים אפשרויות אטרקטיביות ואינטראקטיביות יותר, כמו העלאת תמונות ושאלות בחירה.
הקליקו למטה כדי להסבר על:

עריכת סוגי התשובות

בחרו באפשרויות מענה יותר אטרקטיביות מאשר תיבת הטקסט הסטנדרטית. בהתאם לענף העסקי והעסק עצמו, אתם יכולים לשאול שאלות עם בחירה מרובה, כדי לבדוק את מצב המשתתפים בתוכנית, לבקש מהם להעלות תמונה כשהם מסיימים את השלב בהצלחה, או שיעדכנו מספר ספציפי בשדה המיועד למספרים.

כדי לערוך את סוגי התשובות:

 1. עברו לתוכנית הרלוונטית בדאשבורד.
 2. גללו מטה אל Content (תוכן) ועברו עם העכבר מעל השלב שמכיל את השאלון שאתם רוצים לנהל.
 3. הקליקו על Edit (עריכה).
 4. הקליקו על האייקון פעולות נוספות ליד השאלה.
 5. הקליקו על Edit (עריכה).
 6. בחרו תשובה לעריכה תחת Answer Type (סוג התשובה):
  שימו לב:
  התצוגה המקדימה מימין מראה לכם איך השאלה תיראה למשתתפים ומתעדכנת אוטומטית בהתאם לשינויים שלכם.
8. אחרי שסיימתם לערוך את כל סוגי התשובות, הקליקו על Save (שמירה) בפינה הימנית התחתונה.

ניהול השאלון שלכם

אתם יכולים לנהל את השאלות בשאלון בכל רגע שתרצו. סדרו מחדש את האופן שבו הן מופיעות בעמוד, העתיקו שאלות לשלבים הבאים ומחקו שאלות שאתם כבר לא צריכים.

לניהול השאלון:

 1. עברו לתוכנית הרלוונטית בדאשבורד.
 2. גללו מטה אל Content (תוכן) ועברו עם העכבר מעל השלב שמכיל את השאלון שאתם רוצים לנהל.
 3. הקליקו על Edit (עריכה).
 4. נהלו את השאלון באמצעות האפשרויות הבאות:
  • Reorder a question (שינוי סדר השאלות) הקליקו על שאלה וגררו אותה כדי לשנות את הסדר שלה בשאלון. 
  • Edit a question (עריכת שאלה): הקליקו על האייקון פעולות נוספות והקליקו על Edit (עריכה).
  • Copy a question (העתקת שאלה): הקליקו על האייקון פעולות נוספות והקליקו על Copy (העתקה).
  • Delete a question (מחיקת שאלה) הקליקו על האייקון פעולות נוספות והקליקו על Delete (מחיקה).
  • Add a new question (הוספת שאלה חדשה): הקליקו על + Add Question (הוספת שאלה) מתחת לשאלון.
 5. הקליקו על Save (שמירה) בפינה הימנית התחתונה.