ICANN: הפעלה מחדש של הדומיין שלכם

זמן קריאה: 2 דקות
התאגיד האינטרנטי להקצאת שמות ומספרים (ICANN) דורש מכל בעלי הדומיינים לאשר את פרטי יצירת הקשר שרשומים בדומיין שלהם.
אם לא תאשרו את פרטי יצירת הקשר שרשומים בדומיין שלכם בתוך 14 יום מרגע הרכישה, הדומיין שלכם יושבת ועמוד חניה יחליף את האתר שלכם בדומיין.
אתם יכולים להפעיל את הדומיין שלכם מחדש מחשבון ה-Wix שלכם או מעמוד החניה בדומיין שלכם. 
חשוב:
לאחר שתאשרו את פרטי יצירת הקשר שרשומים בדומיין שלכם, ייתכן שיחלפו עד 48 שעות לפני שהדומיין שלכם יופץ ויציג את האתר שלכם שוב. לפרטים נוספים על הפצת דומיין.

כדי להפעיל מחדש את הדומיין שלכם מחשבון ה-Wix שלכם:

 1. עברו אל עמוד הדומיינים.
  שימו לב: אם יש לכם יותר מדומיין אחד, חפשו את הדומיין הרלוונטי.
 2. הקליקו על Resend Confirmation Email (שליחה מחדש של מייל האישור).
  שימו לב: אם האפשרות הזאת לא מופיעה, אין צורך לאשר את כתובת המייל של הדומיין שלכם. 
 1. אשרו את פרטי הקשר שרשומים בדומיין שלכם:
  1. היכנסו לתיבת המייל שרשומה בפרטי הדומיין שלכם. לפרטים נוספים.
  2. פתחו את המייל עם הכותרת Confirm Your Domain Contact Information (נשלח מ- wix-team@notifications.wix.com).
  3. הקליקו על Confirm (אישור) במייל.

כדי להפעיל מחדש את הדומיין שלכם מעמוד החניה:

 1. הקלידו את הדומיין שלכם בשורת הכתובת של הדפדפן.
 2. הקליקו על (הפעלת הדומיין מחדש) בעמוד החניה.
  שימו לב: אם עמוד חניה לא מופיע בדומיין שלכם, אתם צריכים להפעיל מחדש את הדומיין מחשבון ה-Wix שלכם.
 1. אשרו את פרטי הקשר שרשומים בדומיין שלכם:
  1. היכנסו לתיבת המייל שרשומה בפרטי הדומיין שלכם. לפרטים נוספים.
  2. פתחו את המייל עם הכותרת Confirm Your Domain Contact Information (נשלח מ- wix-team@notifications.wix.com).
  3. הקליקו על Confirm (אישור) במייל.

זה עזר לך?

|