Google Workspace: זיהוי משתמש האדמין ב-Workspace

זמן קריאה: 1 דקות

כדי לראות איזה מייל עסקי הוגדר כ-admin:

  1. עברו לעמוד ה-Business Email (מייל עסקי). 
  2. הקליקו על Show User info (הצגת פרטי משתמש) ליד חשבון המייל הרלוונטי.
  3. מצאו את כתובת המייל העסקית של האדמין ליד 'Admin'. 

זה עזר לך?

|