Google Ads: כיבוי החידוש האוטומטי

זמן קריאה: 3 דקות
המינוי שלכם ל-Google Ads מתחדש אוטומטית כל חודש, כדי למנוע פגיעה אפשרית בקמפיין. אתם יכולים לבטל את החידוש האוטומטי אם אתם לא רוצים להשאיר את המינוי אחרי המחזור הנוכחי.
חשוב:
הקמפיין לא מפסיק מיד כשאתם מכבים את החידוש האוטומטי. אם נשאר מספיק קרדיט לפרסום בחשבון, קמפיין פעיל יישאר פעילים גם אחרי שהמינוי פג. אם אתם לא רוצים שהקמפיין ימשיך לפעול עם קרדיט לפרסום, השהו או סיימו את הקמפיין בנוסף לכיבוי החידוש האוטומטי.

כיבוי החידוש האוטומטי של Google Ads עם Wix

אתם יכולים לבטל את החידוש האוטומטי מעמוד ה-Subscriptions (מינויים) בחשבון ה-Wix שלכם. זה גם המקום שבו אתם יכולים להפעיל מחדש את המינוי שלכם בכל זמן.

כדי לכבות את החידוש האוטומטי:

  1. עברו אל Premium Subscriptions בחשבון ה-Wix שלכם.
  2. מצאו את האתר הרלוונטי והקליקו על אייקון הפעולות הנוספות  מימין למינוי עם הכיתוב Google Ads.
  3. הקליקו על Cancel Google Ads (ביטול Google Ads).
צילום מסך של עמוד מינויי הפרימיום, האפשרות לבטל את Google Ads מסומנת.
  1. בחרו ב-Cancel Subscription (ביטול מינוי) וציינו את הסיבה לביטול.
  2. הקליקו על Cancel Subscription (ביטול מינוי) כדי לאשר.
אחרי שהמינוי יפוג, הוא לא יתחדש. עם זאת, אם הקמפיין שלכם עדיין פעיל ונשאר לכם מספיק קרדיט למודעות בחשבון, המודעה תמשיך לפעול על קרדיט הפרסום עד שהוא ייגמר. כדי לחסוך בקרדיט למודעות, השהו או סיימו את הקמפיין.

שאלות נפוצות

זה עזר לך?

|