Editor X: עריכת ההרשאות לכל עמוד

זמן קריאה: 4 דקות
אתם יכולים לנהל ישירות ב-Editor X את ההרשאות שמגדירות אילו משתמשים יכולים לערוך עמודים ומאסטרים באתר שלכם. בין אם מדובר בחברי צוות או בבעלי תפקידים באתר, אתם יכולים לקבוע את רמת הגישה שלהם כך שהם יוכלו לערוך רק את התוכן הרלוונטי. הפעולות המדויקות שהם יוכלו לבצע עדיין תלויות בתפקיד הספציפי שלהם.
כאן תוכלו לקרוא על:
חשוב:
התכונה הזו זמינה רק לבעלים (Owner) ולבעלים השותפים (Co-Owner) של האתר.  

הצגה ושינוי של ההרשאות לכל עמוד

אתם יכולים להחליט מי רשאי/ת לערוך את העמודים ואת מקטעי המאסטר שלכם. החלונית Editing Permissions Per Page מציגה רשימה של כל מי שיכול או יכולה לגשת ל-Editor, בין אם יש להם תפקיד באתר או תפקיד בצוות (או שניהם).
כבעלי האתר, אתם יכולים לתת למישהו הרשאה לערוך את כל העמודים ואת כל מקטעי המאסטר, או רק עמודים ספציפיים שתבחרו. 

כדי להציג ולשנות את ההרשאות לכל עמוד:

 1. הקליקו על Site בחלק העליון של Editor X.
 2. בחרו באפשרות Page Editing Permissions.
 3. הקליקו על התפריט הנפתח ליד שם של משתמש או משתמשת כדי לערוך את ההרשאות שלהם.
 4. סמנו את התיבות ליד רמת הגישה הרלוונטית:
  • All pages: אפשרות לערוך את כל העמודים באתר.
  • Specific pages: בחרו את העמודים שאדם זה יוכל לערוך.
  • Masters: אפשרות לערוך את כל מקטעי המאסטר. 
הערה:
כדי להעניק למישהו הרשאה לערוך מאסטרים, צריך קודם לסמן את התיבה All pages.
משתמשים ב-Velo כדי להוסיף קוד?
אנשים עם הרשאת Edit Code יכולים לערוך את הקוד בכל עמודי האתר, בלי קשר להרשאות עריכת העמודים שלהם. עם זאת, אם אין להם את ההרשאות הנכונות של עריכת עמודים, הם לא יוכלו לבחור אלמנטים, לשנות את העיצוב שלהם ולבצע פעולות אחרות בקנבס עצמו.

שינוי תפקיד קיים

כשאתם מעניקים למישהו או מישהי הרשאה לעריכת עמודים ומאסטרים, חשוב לוודא שיש להם תפקיד מתאים גם באתר / בצוות. אחרת, הם לא יוכלו לבצע את הפעולות שהם צריכים לבצע, כמו הוספה של אלמנטים חדשים או עריכת תוכן. 
עברו עם העכבר מעל השם של בעל או בעלת התפקיד והקליקו על אייקון ההגדרות  כדי לשנות את התפקיד שלהם באתר או בחשבון. 

כדי לשנות את התפקיד של מישהו או מישהי:

 1. הקליקו על Site בחלק העליון של Editor X.
 2. בחרו באפשרות Page Editing Permissions.
 3. עברו עם העכבר מעל השם הרלוונטי והקליקו על אייקון ההגדרות  .
 4. הקליקו על Change Teammate Role / Change Site Role.
 5. סמנו את התיבה שליד התפקיד הרלוונטי.
 6. הקליקו על Save.
חשוב:
שינוי תפקיד מאפס אוטומטית את הרשאות העריכה של בעל/ת התפקיד. הקפידו לחזור לחלונית הזו ולעדכן את ההרשאות.

ניהול תפקידים באתר או בצוות

כשאתם עובדים על הרשאות עריכת העמודים, אתם יכולים לשנות את תפקידי האתר או הצוות על הדרך. לדוגמה, אם אתם רוצים ליצור תפקיד חדש למישהו או לשנות את ההרשאות שמשויכות לתפקיד קיים. 

כדי לנהל את התפקידים:

 1. הקליקו על Site בחלק העליון של Editor X.
 2. בחרו באפשרות Permissions Per Page.
 3. הקליקו על אייקון הניהול   ליד Account Team / Site Team
 4. בחרו באפשרות Manage Team / Manage Roles.

הזמנת אנשים לאתר או לצוות

צריכים עזרה נוספת באתר מסוים? הזמינו אנשים לצוות האתר או החשבון שלכם. כשהם יאשרו את ההזמנה, הם יופיעו בחלונית Page Editing Permissions כך שתוכלו לשנות את ההרשאות שלהם.

כדי להזמין אנשים לאתר או לצוות שלכם:

 1. הקליקו על Site בחלק העליון של Editor X.
 2. בחרו באפשרות Permissions Per Page.
 3. הקליקו על אייקון הניהול   ליד Account Team / Site Team
 4. בחרו באפשרות Add Teammates / Invite People
 5. מלאו את כתובת המייל של האדם שאתם מזמינים ובחרו את התפקיד הרצוי.
 6. הקליקו על Send Invite.
הערה:
אנשים יופיעו בחלונית Editing Permissions Per Page רק אחרי שהם יאשרו את הזמנת ההצטרפות לאתר או לצוות.