Editor Wix: אייקון סגירה שחופף לפריטים בתפריט באתר המובייל

זמן קריאה: 1 דקות
בחלק מהמקרים, אייקון הסגירה של התפריט עשוי להיות חופף לפריטי התפריט באתר המובייל. 
כדי לפתור את הבעיה, העבירו את תפריט המובייל למיקום אחר בראש העמוד.
כדי להזיז את תפריט המובייל, אתם יכולים להקליק ולגרור אותו למיקום החדש בראש העמוד. אנחנו ממליצים למקם את התפריט בפינה הימנית העליונה, או לשנות את הפריסה שלו כך שייפתח בצד השמאלי של אתר המובייל. לפרטים נוספים

זה עזר לך?

|