Wix Stores: הצגת מחיר ליחידה

זמן קריאה: 2 דקות
הציגו פירוט מחירים כדי שהלקוחות יוכלו להשוות מחירים בקלות. 
שימו לב:
באזורים מסויימים, אתם חייבים להציג מחיר ליחידה, למשל בגרמניה.
כדי להגדיר את תצוגת המחיר ליחידה בתמונה שמופיעה למעלה, אתם צריכים לבחור את סוג היחידה (בדוגמה הזו, גרמים), ואז להכניס את המשקל הכולל של המוצר (זוהי צנצנת במשקל 150 גרם) ואז את אופן החישוב שבו אתם רוצים להשתמש (100 גרם הם יחידת הבסיס). 
אחרי שמכניסים את הפרמטרים האלה, המחיר ל-100 גרם (לדוגמה) מחושב אוטומטית ומופיע מתחת למחיר המוצר באתר שבאוויר. 
אחרי ההגדרה:
חישוב המחיר ליחידה מתעדכן אוטומטית בכל פעם שאתם:
 • משנים את מחיר המוצר
 • הוסיפו את המחיר בו הוא נמכר
 • הוסיפו גרסאות של מוצרים עם מחירים גבוהים או נמוכים יותר

איך להוסיף תצוגת מחיר ליחידה:

 1. עברו לטאב Products (מוצרים) בלוח הבקרה של האתר.
 2. צרו מוצר פיזי חדש או ערכו מוצר קיים.
 3. הפעילו את מתג ההפעלה Show price per unit (הצגת מחיר ליחידה) בחלק Pricing (תמחור). 
 4. בחרו את סוג היחידה הרלוונטי (לדוגמה, גרם) מהתפריט הנפתח מתחת ל-Total product quantity in units (כמות המוצר הכוללת ביחידות).
  טיפ: אתם יכולים לעבור בין יחידות מטריות ואימפריאליות בהגדרות האזור. לפרטים נוספים
 5. הכניסו את כמות המוצר הכוללת ביחידות (לדוגמה, אם אתם מוכרים צנצנת של 150 גרם, הקלידו "150") מתחת ל-Total product quantity in units.
 6. הכניסו את היחידות שלפיהן אתם רוצים למדוד (לדוגמה, הקלידו 1 גרם כדי להציג מחיר לפי גרמים).
 7. הקליקו על Save (שמירה).

זה עזר לך?

|