תוכניות תשלום: עריכת העיצוב של עמוד תוכניות התשלום שלכם

זמן קריאה: 4 דקות
אתם יכולים לעצב את עמוד תוכניות התשלום שלכם איך שאתם רוצים כדי שהוא ישתלב עם סגנון האתר ויבליט את היתרונות של התוכניות השונות.
שינוי הפריסה של התוכניות יכול לעזור לכם לעודד את הגולשים להירשם אליהן. אתם יכולים גם להוסיף תוויות וכפתורים מעוצבים, לעצב את הטקסט ולערוך את הרקע והצבעים. 
טיפ:
הוספת כתב ויתור על חידוש אוטומטי מאפשרת ללקוחות גם לדעת את התנאים וההגבלות של התוכניות שלכם.
כאן אנחנו מסבירים איך לערוך את העיצוב של עמוד תוכניות התשלום שלכם בדרכים הבאות:

שינוי הפריסה של התוכניות

שנו את הפריסה של תוכניות התשלום כדי להציג את המידע בצורה ברורה וקלה יותר לקריאה. ככה הגולשים יוכלו להשוות בין התוכניות השונות והיתרונות שלהן.

כדי לשנות את הפריסה:

 1. עברו אל העמוד Pricing Plans (תוכניות תשלום) ב-Editor.
 2. הקליקו במקום כלשהו בעמוד. 
 3. הקליקו על Settings (הגדרות)
 4. הקליקו על Layout (פריסה).
 5. התאימו אישית את הפריסה באמצעות האפשרויות הבאות:
  • Page Text Layout (פריסת הטקסט בעמוד): בחרו איך אתם מעדיפים ליישר את הטקסט בכותרת, בכותרת המשנה ובכתב הוויתור. 
  • Plan Card Padding (רווחים בכרטיסי התוכניות): הזיזו את הפסים כדי להגדיר את כמות הרווח בין האלמנטים בכרטיסי התוכניות ועגלו את הקצוות שלהם באמצעות ההגדרה של רדיוס הפינה (corner radius).
  • Plan Description Layout (הפריסה של תיאור התוכנית): הגדירו איך ליישר את תיאור התוכנית.
  • Benefits Layout (פריסת היתרונות): בחרו את סגנון התבליטים, את היישור ואת המרווח בין השורות של יתרונות התוכנית.

שינוי המידע שמוצג בתוכניות שלכם

הציגו רק את המידע שצריך כדי להסביר ללקוחות את הפרטים של תוכניות התשלום. מהטאב Display (תצוגה), אתם יכולים להדגיש תוכניות ספציפיות, לבחור אם להציג או לא להציג כותרות ומשפטי תיאור קצרים ועוד.

כדי לשנות את התצוגה של התוכניות:

 1. בחרו את האלמנט Pricing Plans (תוכניות תשלום) ב-Editor.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות)
 3. הקליקו על Display (תצוגה). 
 4. עצבו את התצוגה באמצעות האפשרויות הבאות:
  • Plan Info (פרטי התוכנית): כדי לבחור איזה מידע להציג בתוכניות התשלום שלכם הקליקו על התיבות הבאות: page title (כותרת העמוד), page subtitle (כותרת המשנה של העמוד), plan name (שם התוכנית), plan tagline (משפט תיאור קצר של התוכנית) ו-plan benefits (יתרונות התוכנית).
  • Highlighted Plan (תוכנית מודגשת): השתמשו במתגים כדי להדגיש תוכנית ולהוסיף תווית.
  • Auto Renewal Disclaimer (כתב ויתור של חידוש אוטומטי): העבירו את המתג Show disclaimer (הצגת כתב ויתור) למצב פועל אם יש תנאים והגבלות שאתם רוצים להציג ללקוחות לפני שהם קונים תוכנית. כשהאפשרות מופעלת, תוכלו להוסיף את הטקסט הרלוונטי בשדה Disclaimer text (טקסט כתב ויתור).
טאב הגדרות התצוגה של תוכניות התשלום, שמציג תוכנית תשלום מודגשת עם תווית.

שינוי הטקסט שמוצג בתוכניות

השתמשו בטאב Text (טקסט) כדי לנסח את המלל שיופיע באלמנטים הבאים של טקסט תוכניות התשלום שאתם רוצים להציג: page title (כותרת העמוד), page subtitle (כותרת המשנה של העמוד), select plan button (כפתור בחירת התוכנית), free trial button (כפתור תקופת הניסיון בחינם) ו-ribbon (תווית). 

כדי לשנות את הטקסט:

 1. בחרו את האלמנט Pricing Plans (תוכניות תשלום) ב-Editor.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות)
 3. הקליקו על Text (טקסט).
 4. הכניסו את הטקסט הרצוי בשדות הרלוונטיים (למשל שדה הכותרת title, שדה הכפתור button ועוד).

שינוי העיצוב של התוכניות

שנו את העיצוב של תוכניות התשלום דרך הטאב Design (עיצוב) כדי שישתלב עם האופי הייחודי של האתר שלכם. בחרו רקע אחר, עצבו את הטקסט, סגננו את הכפתורים והוסיפו תוויות כדי לקדם מבצעים שמשתלמים ללקוחות שלכם.

כדי לשנות את העיצוב:

 1. עברו אל העמוד Pricing Plans (תוכניות תשלום) ב-Editor.
 2. הקליקו במקום כלשהו בעמוד.
 3. הקליקו על Settings (הגדרות). 
 4. הקליקו על Design (עיצוב).
 5. שנו את העיצוב באמצעות האפשרויות הבאות:
  • Background and Border (רקע ומסגרת): בחרו את הצבע וגררו את הפס כדי לשנות את רמת השקיפות של הרקע, כרטיסי התוכניות, היתרונות והמחיצות. 
  • Text Style (סגנון הטקסט): בחרו את הפונט והצבע לכל טקסט שמופיע בכרטיסי התוכניות. 
  • Button (כפתור): בחרו את הסגנון, הפונט, הצבע, רוחב המסגרת והשקיפות של הכפתור בכרטיס התוכנית. 
  • Ribbon (תווית): בחרו את הפונט, הצבע, רמת השקיפות והצבע של הרקע, רוחב המסגרת ורמת השקיפות והצבע של התווית שמופיעה בתוכנית המודגשת.
טיפ:
הקליקו על הטאב Highlighted (מודגשת) בכל אחד מהקטעים שלמעלה כדי לערוך את התוכנית המודגשת. אתם יכולים תמיד גם להקליק על Reset to original design (איפוס לעיצוב המקורי) כדי להתחיל את העיצוב מחדש.

זה עזר לך?

|