רשימת ספקי משנה של Wix

זמן קריאה: 3 דקות
כדי לספק את השירותים שלנו, Wix נעזרת בכמה ספקי משנה. הנתונים שספקי משנה יכולים לגשת אליהם מוגבלים רק למה שנחוץ באופן סביר לביצוע השירות שהם מספקים.
העמוד הזה מספק רשימה עדכנית של השמות והמיקומים של ספקי המשנה ש-Wix שוכרת את שירותיהם, שמעבדים נתונים אישיים של גולשי ומשתמשי האתרים או השירותים של משתמשי Wix ("משתמשים של המשתמשים שלנו").
המאמר הזה מספק פרטים על:

ספקי משנה של Wix

נתונים אישיים של משתמשים של המשתמשים שלנו שמעובדים דרך שירותי Wix מעובדים תחילה על ידי Wix.com בע"מ (ישראל), ואחר כך הם עשויים להיות מועברים אל ישויות אחרות של Wix למטרות אחסון, ולפי הצורך, למטרת אספקת השירותים שלנו. העברות לישויות של Wix נעשות בכפוף להסכם עיבוד נתונים פנימי של Wix, שמגדיר הגנות מתאימות כנדרש כדי להבטיח שהעברות בין מדינות יבוצעו בהתאם לחוקים החלים בנושא הגנת נתונים, כמו למשל התקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR) באיחוד האירופי.
ספק משנה
השירות המסופק
מיקום
Wix.com INC
אספקה ושיפור של פלטפורמת Wix ושירותים קשורים
ארצות הברית
Wix.com Brasil Serviços De Internet Ltda.
אספקה ושיפור של פלטפורמת Wix ושירותים קשורים
ברזיל 
Wix.com Services Mexico S de RL de C.V.‎
אספקה ושיפור של פלטפורמת Wix ושירותים קשורים
מקסיקו 
Wix.com Luxembourg S.a.r.l
אספקה ושיפור של פלטפורמת Wix ושירותים קשורים
לוקסמבורג
Wix.com UAB
אספקה ושיפור של פלטפורמת Wix ושירותים קשורים
ליטא
Wix Com India Private Limited
אספקה ושיפור של פלטפורמת Wix ושירותים קשורים
הודו 
Wix.Com Germany GmbH
אספקה ושיפור של פלטפורמת Wix ושירותים קשורים
גרמניה 
Wix Online Platform Limited
אספקה ושיפור של פלטפורמת Wix ושירותים קשורים
אירלנד
Wix.com (UK) Limited
אספקה ושיפור של פלטפורמת Wix ושירותים קשורים
בריטניה
Wix.com Ukraine, LLC
אספקה ושיפור של פלטפורמת Wix ושירותים קשורים
אוקראינה

ספקי משנה חיצוניים (צד שלישי)

Wix נעזרת גם בספקי משנה חיצוניים לצורך אספקת השירותים שלנו.
ספק משנה חיצוני הוא ספק עיבוד נתונים ש-Wix שוכרת את שירותיו, שמסכים לקבל מ-Wix נתונים אישיים של משתמשי ולקוחות קצה של משתמשי Wix לצורך ניהול פעילויות עיבוד המבוצעות (1) בשם משתמשי Wix וכן (2) בהתאם להוראות של משתמשי Wix כפי שהן נמסרות מ-Wix.
לפני ההתקשרות עם ספק משנה, Wix מבצעת בדיקת נאותות מתאימה, הכוללת ניתוח אבטחה וניתוח משפטי. כל ספק משנה מתקשר עם Wix בחוזה כתוב המחייב תאימות וציות לחוקים החלים בנושא הגנת נתונים. העברות בין מדינות נעשות בהתאם למנגנונים המאושרים הרלוונטיים (לצד אמצעים נוספים, כשהם נדרשים) כדי להבטיח תאימות וציות לחוקים החלים בנושא הגנת נתונים, הכול כמפורט בנספח בנושא עיבוד נתונים של משתמשים.
ספק משנה
השירות המסופק
מיקום החברה
Data Transfer Mechanism
Amazon Web Services EMEA SARL
ספק שירותי ענן, אירוח בענן ורשת אספקת תוכן
ארצות הברית
SCC
Amazon Web Services LLC
ספק שירותי ענן, אירוח בענן ורשת אספקת תוכן
ארצות הברית
SCC
Google Ireland Ltd
ספק שירותי ענן, אירוח בענן ורשת אספקת תוכן
אירלנד
NA
Fastly
רשת אספקת תוכן
ארצות הברית
SCC
New Relic
ניטור שגיאות 
ארצות הברית
SCC
Confluent
צינור עיבוד נתונים ואירועים
ארצות הברית
SCC
SendGrid
שידור מיילים
ארצות הברית
SCC
Sparkpost
שידור מיילים
ארצות הברית
SCC
Twilio
תקשורת חיצונית
ארצות הברית
SCC
Perimeter-X
ספק אבטחה
ארצות הברית
SCC
Postmastery
שירותי מסירת מיילים
הולנד
SCC
Snowflake
מחסן נתונים
ארצות הברית
SCC
VoxPro - Telus International
שירותי תמיכת לקוחות
אירלנד, גואטמלה, הפיליפינים
SCC (אם רלוונטי)

התראות על עדכונים ברשימת ספקי המשנה

יכול להיות שמדי פעם נוסיף לרשימה ספקים חדשים או נסיר ממנה ספקים קיימים. כדי להתעדכן על שינויים האלו, אנא צרו קשר עם צוות המדיניות שלנו.

זה עזר לך?

|