עמידה בחוקי התשלום המקומיים (ציות)

זמן קריאה: 1 דקות
הדרישות המשפטיות לקבלת תשלומים עשויות להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלכם. באחריותכם הבלעדית לבדוק ולציית לכל הדרישות המשפטיות והחוקים החלים האלה. 
Wix לא מספקת שום ייעוץ משפטי או המלצה בקשר לדרישות כאלה ולעמידה בדרישות. 

זה עזר לך?

|