הצגת אירועים בצבעי האתר שלכם או בצבעים של Google באפליקציית Google Event Calendar

זמן קריאה: 2 דקות
כשאתם בוחרים צבעים לסימון אירועים ביומן, יש לכם שתי אפשרויות: להשתמש בצבעי האתר שלכם או להשתמש בצבעים המוכרים של Google. 
חשוב להזכיר שבאפליקציית Google Event Calendar אפשר ליצור כמה יומנים לדברים שונים.
לדוגמה, נניח שאתם מנהלים אתר של בית ספר, ויש בו יומן אירועים שקשורים לבית הספר. אתם יכולים להוסיף יומן לאירועים ספציפיים למורים ויומן לאירועים ספציפיים לתלמידים. שני היומנים האלה יוצגו באפליקציית Google Calendar באתר, והאירועים בכל יומן יוצגו בצבעים ספציפיים בהתאם ליומן שאליו הם משויכים. 
בעמוד הזה נסביר איך להציג אירועים:

הצגת אירועים בצבעי האתר שלכם

אתם יכולים לבחור להציג אירועים בצבעי האתר שלכם. לכל יומן ייבחר צבע אחד מהאתר. כל האירועים מאותו יומן יוצגו בצבע הזה באפליקציית Google Calendar הראשית. 
הערות:
 • כשמשתמשים בצבעי האתר, היומנים הם אלה שצבועים ולא אירועים ספציפיים. כברירת מחדל, האפליקציה בוחרת לכל יומן צבע אתר אחר. המשמעות היא שכל האירועים מאותו יומן יהיו באותו הצבע.
 • את בחירת הצבעים אפשר לשנות דרך הגדרות העיצוב של האפליקציה. 

כדי להציג אירועים בצבעי האתר:

 1. הקליקו על אפליקציית Google Event ב-Editor. 
 2. הקליקו על Settings (הגדרות). 
 3. הקליקו על הטאב Design (עיצוב). 
 4. הקליקו על Events (אירועים).
 5. גללו למטה אל Event Colors (צבעי אירועים). 
 6. בחרו ב-Site Colors (צבעי האתר).

הצגת הצבעים של Google

אם תבחרו להשתמש בצבעים של Google ביומן הראשי שלכם שמחובר לאפליקציה, אותו צבע יוחל גם על האירוע שמופיע ביומן Google שלכם. 
הערה:
 • ביומן ראשי כל אירוע יופיע בצבע שהמשתמש או המשתמשת הגדירו ביומן Google שלהם.
 • ביומנים האחרים לכל האירועים יש צבע זהה כמו שהוגדר ב-Google.
 • הלוגיקה של היומן הראשי והיומנים המשניים זהה ללוגיקת הצבעים של יומן Google.

כדי להציג את הצבעים של Google:

 1. הקליקו על אפליקציית Google Event ב-Editor. 
 2. הקליקו על Settings (הגדרות). 
 3. הקליקו על הטאב Design (עיצוב). 
 4. הקליקו על Events (אירועים).
 5. גללו למטה אל Event Colors (צבעי אירועים). 
 6. בחרו ב-Google Colors